W środę 17 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Spotkanie było okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, dyplom i awansów na wyższe stopnie służbowe. Przekazano także na potrzeby skarżyskiej komendy powiatowej nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA.

W uroczystych Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus i członek zarządu Adam Ciok.

Starosta w imieniu władz powiatu oraz własnym przekazał strażakom podziękowania za służbę, życzenia i gratulacje oraz wręczył wspólnie z zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marcinem Machowskim i komendantem powiatowym KPPSP w Skarżysku-Kamiennej mł. bryg. Marcinem Jasińskim akty mianowania na wyższe stopnie służbowe awansowanym strażakom.

- Dziękuję Państwu za służbę, za trud i za to, że jesteście tam gdzie drugi człowiek potrzebuje pomocy. Gratuluję nowego sprzętu. Gratuluję wszystkim, którzy zostali dziś awansowani i odznaczeni. Było mi niezmiernie miło stać obok Was. Życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych i tych na płaszczyźnie rodzinnej – powiedział starosta Artur Berus.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych strażaków odznaczonych i awansowanych podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w Skarżysku-Kamiennej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2023 r. nadał Medal Złoty Za Długoletnią Służbę: 

 • st. asp. Mariusz Zięba

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

 • st. asp. Radosław Gładyś

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świętokrzyskiego Uchwałą nr 3/O/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. nadało medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” niżej wymienionym:

złoty medal

mł. bryg. Sławomir Wawrzak

srebrny medal

 • mł. bryg. Piotr Łojek

brązowy medal

 • st. ogn. Grzegorz Potrzeszcz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym  Nr 409/kadr/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. nadał z dniem 4 maja 2023 r. wyższe stopnie  w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym:

stopień starszego brygadiera

 • bryg. Jarosław Janowski

stopień młodszego brygadiera

 • st. kpt. Jakub Miernik

stopnie starszego kapitana

 • kpt. Paweł Gałązka
 • kpt. Piotr Gałązka
 • stopień kapitana
 • mł. kpt. Paweł Romaniec

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2023     z dnia 24 kwietnia 2023 r. nadał z dniem 4 maja 2023 r. wyższe stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym:

stopień starszego aspiranta       

 •     asp. Adrian Gołębiewski

stopnie aspiranta                                                                              

 •     mł. asp. Piotr Błaszczyk
 •     mł. asp. Michał Młodawski
 •     mł. asp. Arkadiusz Zięba

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Rozkazami Personalnymi Nr 6/2023 i Nr 7/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. nadał z dniem 4 maja 2023 r. wyższe stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym:

stopnie starszego ogniomistrza

 •       ogn. Piotr Derlatka
 •       ogn. Paweł Gałązka
 •       ogn. Michał Matliński

stopień młodszego ogniomistrza

 •     st. sekc. Aneta Zielińska

stopnie starszego sekcyjnego                                                        

 •     sekc. Damian Bućko
 •     sekc. Łukasz Siewierski

stopnie sekcyjnego   

 •     st. str. Łukasz Derlatka
 •     st. str. Jakub Kunert
 •     st. str. Karol Łoboda
 •     st. str. Paweł Prucnal
 •     st. str. Kamil Socha

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej Rozkazem Personalnym Nr 1/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. nadał z dniem 4 maja 2023 r. wyższe stopnie w korpusie szeregowych Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym:

stopnie starszego strażaka

 •     str. Piotr Bućko
 •     str. Artur Płatek
 •     str. Jan Półtorak
 •     str. Marcin Socha

Powiatowe Obchody dnia Strażaka - strażacyPowiatowe Obchody dnia Strażaka - gościePowiatowe Obchody dnia Strażaka - gościePowiatowe Obchody dnia Strażaka - strażacyPowiatowe Obchody dnia Strażaka - sztandaryPowiatowe Obchody dnia Strażaka - meldunekPowiatowe Obchody dnia Strażaka - poczet sztandarowyPowiatowe Obchody dnia Strażaka - poczet sztandarowyPowiatowe Obchody dnia Strażaka - przemowa komendantaPowiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie odznaczeń Powiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie awansówPowiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie awansówPowiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie awansówPowiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie awansówPowiatowe Obchody dnia Strażaka - wręczenie awansówPowiatowe Obchody dnia Strażaka - życzenia od starostyprzekazanie samochodu dla straży przekazanie samochodu dla straży poświecenie nowego wozu strażackiegogoście nowy wóz strażacki

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.