Zgodnie z deklaracją Zarząd Dróg Powiatowych przekazał wykonawcy teren pod przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podłazie. Droga ta realizowana będzie w formule „wybuduj". W ramach zadania przebudowany zostanie łuk drogi na odcinku ok. 250 mb. Zostanie wykonana podbudowa, nowa nawierzchnia bitumiczna, chodnik wraz z odwodnieniem. Jak zapowiada wykonawca firma na teren przebudowy wejdzie jeszcze w tym miesiącu. 

Oficjalne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: - nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -nr 1763T (0573T) Michałów, - nr 1406 (0588T) Kamionki – etap II”, w ramach którego realizowana będzie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845T  (0590T) oraz 1406T (0588T) w miejscowości Podłazie” odbyło się 16 maja.

Komisja pod przewodnictwem członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego spotkała się na terenie inwestycji przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1745T z droga powiatową Nr 1406T w miejscowości Podłazie, które zostanie przebudowane na odcinku ok. 250 mb. Jest to droga klasy Z, o kategorii obciążenia ruchem – KR6. W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m, wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz zjazdy do posesji. Zamontowane zostaną także bariery sprężyste i poręcze ochronne oraz wykonane będą oznakowania poziome i pionowe.   

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 892 710,41 zł. Powiat Skarżyski na ten cel pozyskał 1 782 429,61 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych – edycja druga . Pozostałą kwotę w wysokości 110 280,80 zł przeznaczy z własnego budżetu. 

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli - członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, dyrektor ZDP w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż, pracownicy jednostki, przedstawiciele wykonawcy - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAMI” z Kurzelowa, inspektor nadzoru Krzysztof Grosicki, kierownik budowy Artur Rysiński, a także radny Rady Powiatu Skarżyskiego Zbigniew Miernik i wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński

przekazanie terenu budowy w Podłaziukomisja podczas przekazania terenu budowy w Podłaziuprzekazanie terenu budowy w Podłaziuprzekazanie terenu budowy w Podłaziu - dokumentacja przekazanie terenu budowy w Podłaziu - komisja przekazująca  przekazanie terenu budowy w Podłaziu - sprawdzanie terenu z dokumentacja przekazanie terenu budowy w Podłaziuprzekazanie terenu budowy w Podłaziuprzekazanie terenu budowy w Podłaziu

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.