W powiecie skarżyskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 440 osób, w tym m.in. 305 mężczyzn z rocznika podstawowego 2004 oraz 13 kobiet. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz  zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Jako pierwsi przed Powiatową Komisję Lekarską zostali wezwani młodzi mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej. Z Powiatową Komisją Lekarską oraz młodzieżą stającą przed komisją spotkali się przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego - starosta Artur Berus oraz członek Tadeusz Bałchanowski. Kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim potrwa dwa tygodnie.  

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim przeprowadzona będzie w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2023 r.. W tym roku do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano ponad 440 osób w tym:

  • 305 mężczyzn urodzonych w 2004 r.,
  • 125 mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • 13 kobiet urodzonych w latach 1999-2004, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Nowością tegorocznej kwalifikacji jest obecność w komisji, prócz lekarza, także psychologa, który prowadzić będzie obowiązkowe badania psychologiczne osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

Jak przypomina Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich - podczas kwalifikacji wojskowej w 2023 r. - może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny,
  • kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,
  • kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.
  • kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. lub Komendanta WCR środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego - informuje Zespół ds Zarzadzania Kryzysowego.  

starosta i członek zarządu rozmawiają z przedstawicielami WKU starosta i członek zarządu  z przedstawicielami WKU podczas kwalifikacji wojskowejczłonkowie komisji - kwalifikacja wojskowakwalifikacja wojskowa w powiecie skarzyskim starosta i członek zarządu witają się z komisja lekarskąstarosta, wojskowi i młodzież rekrutacyjna spotkanie z rekrutamikomisja lekarska aparatura do badania wzroku aparatura do pomiarów ciśnieniarekrutacja starosta i członek zarządu  z przedstawicielami WKU podczas kwalifikacji wojskowejrekrutacja

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.