„Twórcza resocjalizacja metodą usamodzielnienia” – pod takim hasłem w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się II Konferencja Naukowa z udziałem ludzi nauki, wychowawców, nauczycieli pracowników placówek specjalnych oraz psychologów i pedagogów. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas konferencji reprezentowały członek zarządu Katarzyna Bilska i naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek.

II Konferencja Naukowa pod hasłem „Twórcza resocjalizacja metodą usamodzielnienia”, odbyła się we wtorek, 18 kwietnia. Jej inicjatorami jest grono pedagogicznego skarżyskiego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

- Ta konferencja jest z jednej strony poświęcona twórczej resocjalizacji, jako elementu dopełniającego proces resocjalizacji. Z drugiej strony jest poświęcona wszystkim pedagogom i psychologom we wszystkich placówkach, bo to co się teraz dzieje w szkołach niestety nie ogranicza się tylko (jak to kiedyś się mówiło) do złego domu. To jest całokształt sytuacji epidemiologicznej, wojennej, społecznej, tego wszystkiego z czym sobie dorośli nie radzą, a co dopiero młodzi ludzie. Ja mam nadzieję, patrząc na tak znamienite grono, że będziemy mieli tutaj możliwość wypracowania dobrych rozwiązań oraz, że z efektami tej pracy będą mogli zapoznać się też psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele wszystkich szkół – mówiła na otwarciu konferencji członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, życząc, aby konferencja przyniosła efekty w dalszej pracy. Podziękowała także, w imieniu starosty i zarządu powiatu, dyrektorowi i gronu pelagicznemu placówki za podjęcie wyzwania i organizację konferencji.   

Konferencja naukowa o tematyce twórczej resocjalizacji w procesie usamodzielniania się wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowania zgodnie z założeniami organizatorów odbywać się będzie cyklicznie. Mottem tegorocznej, drugiej już z kolei konferencji naukowej w ZPR-W były słowa Janusza Korczaka „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”.

Należy podkreślić, że młodzieżowe ośrodki wychowania są to jednostki, do których sądy rodzinne i sądy nieletnich kierują młodzież niedostosowaną społecznie, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania adekwatnych do potrzeb i możliwości wychowanka. Jedną z takich metod jest właśnie twórcza resocjalizacja wykorzystująca indywidualny potencjał twórczy wychowanków jak m.in. uzdolnienia muzyczne, plastyczne, teatralne czy literackie.  

- Mam nadzieję, że uczestnicząc w tym spotkaniu wspólnie zastanowimy się w jaki sposób przez wykorzystanie założeń twórczej resocjalizacji możemy pomóc naszym wychowankom w procesie usamodzielnienia się – mówił witając gości Artur Szumielewicz, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

- Korzystając z życzliwości i i bezinteresowności moich przyjaciół i znajomych z kręgu ludzi nauki polskiej z różnych uczelni staram się zmierzyć z tym wyzwaniem. Dlaczego? Dlatego, że warto inwestować nie tylko w losy, ale przede wszystkim w rozwój naszej placówki. A to mam nadzieję, że przełoży się na podnoszenie jakości naszej pracy i przyniesie wymierne efekty – zaznaczył dyrektor Szumielewicz podkreślając, że ZPR-W będzie korzystać z osiągnięć i dorobku naukowego prelegentów oraz wypracowanych wzorców.

Sesję plenarną oraz sesję tematyczną poprzedził program artystyczny w wykonaniu wychowanków ZPR-W.         

W czasie sesji plenarnej, którą poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska z Państwowej Uczelni Zawodowej Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przedstawiono badania naukowe oraz praktyczne doświadczenia w zakresie wykorzystania twórczych możliwości wychowanków młodzieżowych placówek resocjalizacyjnych w ich procesie usamodzielniania się. Wśród wykładowców byli: dr Anna Strumińska-Doktór z Państwowej Uczelni Zawodowej Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, dr Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Krzysztof Czekaj, emerytowany dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach, dr Anna Hajdukiewicz, dziekan Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz dr Mirosław Mielczarek z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Podczas sesji tematycznej prelegentami byli - prowadząca sesję dr Elżbieta Buchcic z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz: Anita Majkowska, dyrektor Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu Chęcińskim, Marzena Sala, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, Karolina Nowek i Paweł Werner ze Stowarzyszenia Pomocy „Arka  Noego” w Skarżysku-Kamiennej, Jolanta Mruz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

plansza informująca o konferencjiuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wczłonek zarządu Katarzyna Bilska podczas konferencji naukowej w ZPR-Wczłonek zarządu Katarzyna Bilska podczas konferencji naukowej w ZPR-Wczłonek zarządu Katarzyna Bilska podczas konferencji naukowej w ZPR-Wdyrektor ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wradna Renata Bilskawystęp artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej występ artystyczny wychowanków ZPR-W na konferencji naukowej prelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W prelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W uczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wuczestnicy konferencji naukowej w ZPR-Wprelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W prace plastyczne wychowanków ZPR-Wprelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W prelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W konferencja naukowa w ZPR-W konferencja naukowa w ZPR-W prelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W prelegenci na konferencji naukowej w ZPR-W

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.