Punktualnie o godz. 10.00 spod Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wyruszył 5 kwietnia marsz „Blue Day – Na Niebiesko dla Autyzmu”. Razem z uczestnikami marszu szli przedstawiciele powiatu skarżyskiego – członkowie zarządu Katarzyna Bilska i Adam Ciok, sekretarz Małgorzata Nosowicz oraz Renata Pacek, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje starosta Artur Berus

Niebieski marsz propaguje ideę solidarności z osobami autystycznymi oraz uczy tolerancji. Jest także formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin oraz poszerzenia wiedzy i świadomości na temat autyzmu. W trakcie maszerowania organizatorzy przez nagłośnienie wyjaśniali czym jest autyzm, co czuje dziecko z autyzmem, jak należy prowadzić terapię czy też czego potrzebują dzieci z autyzmem.    

Marsz przeszedł ulicami Spacerową, Żurawią, 1-go Maja, 11-go Listopada, Piłsudskiego, Al. Tysiąclecia.     

Zwieńczeniem marszu, który dotarł do Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego było ogłoszenie wyników konkursu na spot reklamowy „Zrozumieć Autyzm”.

Wydarzenie odbyło się w związku z XII obchodami Dnia Świadomości i Wiedzy na temat Autyzmu w mieście Skarżysko-Kamienna. Jego organizatorami byli - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom PRAXIS.

Wśród uczestników marszu byli także pracownicy powiatowej oświaty, dzieci i młodzież szkolna, rodzice, wolontariusze, mieszkańcy Skarżyska oraz zaproszeni goście. 

Zadanie było współfinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach realizacji zadań publicznych powiatu w trybie pozakonkursowym w roku 2023 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.   

marsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicymarsz Blue Day - na niebiesko dla Autyzmu - uczestnicy     

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.