Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego obradował w miniony piątek, 31 marca w Starachowicach. W obradach Powiat Skarżyski reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy organów samorządowych, mówiono także o możliwościach pozyskania przez powiaty funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, które przeznaczone są na cyfryzację zasobów danych geodezyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Goszczący na konwencie świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik omówił tematykę związaną z edukacją włączającą w szkołach. Natomiast Robert Książka menadżer ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego zapoznał uczestników konwentu z zasadami realizacji wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Była także mowa o współpracy z przedsiębiorcami i jej wpływem na kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy. 

2304030215 1 DSC 11202304030217 1 DSC 10202304030218 1 DSC 10932304030217 1 DSC 1251

Fot. Powiat Starachowicki 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.