32 laptopy o łącznej wartości ponad 73 tys. zł zakupione przez Powiat Skarżyski w ramach programu "Cyfrowy Powiat" trafiły do II LO im. A. Mickiewicza i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. W poniedziałek 3 kwietnia starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska i sekretarz Małgorzata Nosowicz przekazali 24 laptopy do II LO w obecności dyrektora szkoły Pawła Buryło, nauczyciela informatyki Roberta Bińczaka oraz uczniów. „Ekonomik” otrzymał 8 sztuk sprzętu IT. Przekazany sprzęt komputerowy umożliwi uczniom efektywną naukę podczas zajęć informatycznych.

Powiat Skarżyski w ramach programu „Cyfrowy Powiat” otrzymał dofinansowanie w trzech  obszarach  takich jak - cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie chmury obliczeniowej przez samorządy (obszar 1), zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (obszar 2) oraz cyberbezpieczeństwo (obszar 4).

- Na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa pozyskaliśmy blisko 220 tys. zł. Środki pochodzą z konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Projektem objęte są trzy nasze szkoły średnie, tj. I LO, II LO i ZSE, a także starostwo powiatowe. W ramach pozyskanych pieniędzy już  zostały zakupione 32 laptopy, które przekazaliśmy do Zespołu Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Do „Ekonomika” zgodnie z projektem trafiło 8 laptopów, a do „Mickiewicza” – 24 laptopy – informuje starosta Artur Berus.  

Nowy sprzęt komputerowy na potrzeby II liceum przekazali szkole osobiście starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska i sekretarz Małgorzata Nosowicz w obecności dyrektora szkoły Pawła Buryło, nauczyciela informatyki Roberta Bińczaka oraz uczniów.

- Dobrze, że taki program się pojawił. Tak mogliśmy pozyskać środki na to, żeby wyposażyć Waszą szkołę, ale również Zespół Szkół Ekonomicznych i I LO w nowy sprzęt komputerowy. Myślę, że to jest istotne dzisiaj. Technologie tak szybko się rozwijają, więc ważne jest żebyście mieli do czynienia z nimi i pracowali na nowoczesnym, dobrym sprzęcie. W ten sposób też zdobywacie kwalifikacje, które później w przyszłości, w życiu zawodowym pewnie Wam się przydadzą – mówiła sekretarz Małgorzata Nosowicz, koordynująca projekt „Cyfrowy Powiat” życząc, aby sprzęt dobrze służył uczniom i szkole.

- Nowoczesny młody człowiek, to człowiek który potrafi poruszać się w Unii Europejskiej, na całym świecie, przede wszystkim włada językami i technologia IT jest dla niego codziennością. Tego Wam życzę i z takim akcentem mam nadzieję wyjdziecie z tej szkoły – mówiła do młodzieży podczas przekazania sprzętu członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.      

- Wspaniały sprzęt, młody Mickiewicz, złoty napis, złota młodzież! Dziękujemy! -  zaznaczył dyrektor II LO Paweł Buryło odbierając z rąk Starosty Skarżyskiego laptopy.  

Zakupione laptopy przekazane do II LO to koszt 55 152 zł (24 laptopy), a do "Ekonomika" - 18 384 zł – (8 laptopów).

Pozyskane przez powiat dofinansowanie z programu "Cyfrowy Powiat" w wysokości 219.489 zł pokryje kwoty wydatków kwalifikowalnych w całości wraz z diagnozą cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie pochodzi z projektu "Cyfrowy Powiat", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

W ramach pozyskanych przez Powiat Skarżyski środków do II Liceum Ogólnokształcącego obok przekazanych laptopów zakupiony zostanie jeszcze monitor multimedialny, a I Liceum Ogólnokształcącym zostanie zmodernizowana sieć informatyczna, zabezpieczona sieć teleinformatyczna oraz zakupiony nowy komputer wraz z monitorem. Ponadto  w ramach realizacji projektu zakupione zostaną dwa nowe serwery na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Nowe serwery umożliwią szersze użycie zbiorów danych z takich systemów jak. np. Geoportal, a także niezakłócony i płynny dostęp do danych starostwa oraz stabilne działanie systemów urzędu.

Powiat Skarżyski na realizację całego projektu ma czas do końca września 2023 r.

laptopy przekazane szkole ustawione przy patronie szkoły spotkanie władz powiatu z młodzieża szkolną przekazanie laptopów wspólna fotografia władz powiatu z dyrekcją szkoły z młodzieżą II LO

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.