Aby przybliżyć mieszkańcom działanie systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Sursum Corda z którym Powiat Skarżyski podjął współpracę w 2023 roku w zakresie prowadzenia punktów N.P.P. i N.P.O.  przygotowało dwa animowane spoty edukacyjno-promocyjne podsumowujące możliwości jakie daje Beneficjentowi korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej .

   W poniższych linkach udostępniamy w/w spoty.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/videos/546051854094391/

https://www.youtube.com/watch?v=GmMVA8SP1wo

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.