Powiat Skarżyski wzorem lat ubiegłych realizuje zadanie zlecone, z zakresu administracji rządowej polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu punktów porad prawnych, nieodpłatnych porad obywatelskich oraz mediacji. Ponownie jak dotychczas na terenie powiatu zlokalizowane są 3 punkty, w których można skorzystać z porad prawnych. Warunkiem skorzystania jest złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkty zlokalizowane są:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: pon.- śr. – pt. od. 8.00 do 12.00, wt. – czw. od 10.00 do 14.00
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej pok. 30, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. – pt. od 8.00 do 12.00, wt. - czw. od 13.00 do 17.00, śr. od 9.00 do 13.00
  3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Plac Floriański 1
    w Skarżysku-Kamiennej pok. 316, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. śr. pt. od 10.00 do 14.00, wt. – czw. od 8.00 do 12.00

Aby umówić wizytę w punkcie należy zapisać się pod numer tel. 41-39-53-042, samodzielnie poprzez stronę:   https://zapisy-np.ms.gov.pl/, lub osobiście w Starostwie Powiatowym.
Poza prowadzeniem w/w punktów starosta ma obowiązek zaktualizować i podać do publicznej wiadomości listę jednostek, która zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, dodatkowo posiada dane teleadresowe, adresy stron internetowych oraz dni i godziny przyjęć.

W związku z powyższym poniżej udostępniam link do w/w listy.

pdfLISTA-JEDNOSTEK-NIEODPlATNEGO-PORADNICTWA_copy.pdf690.65 KB

Ponadto, aby umożliwić osobom potrzebującym  skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zostały uruchomione przez Ministerstwo Sprawiedliwości  dyżury o określonej specjalizacji, których lista znajduje się na stronie Ministerstwa. Jednocześnie informujemy listę dyżurów specjalistycznych na rok 2023 znajdą Państwo również w poniższym linku:

 https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.