Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r."

 

pdfUchwała_w_spr._ogłoszenia_naboru.pdf191.49 KB

pdfOgłoszenie_dot._naboru_na_członków_Komisji.pdf198.44 KB

pdfKlauzula_informacyjna_2_Komisja_Konkursowa.pdf281.69 KB

pdfformularz_zgłoszenia_Komisja_Konkursowa.pdf206.97 KB

pdfFormularz__2Komisja_Konkursowa.pdf332.79 KB

 

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.