Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r."

 

pdfUchwała_ogłoszenia_konkursu.pdf197.76 KB

pdfOgłoszenie_o_konkursie_NPP_na_2023.pdf270.79 KB

pdfZałącznik_Nr_1_do_ogłoszenia.pdf256.39 KB

pdfZałącznik_Nr_2.pdf250.25 KB

pdfZałącznik_Nr_3.pdf254.67 KB

pdfZałącznik_Nr_4.pdf249.23 KB

 

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.