Blisko 220 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Środki pochodzą z konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Z pozyskanych pieniędzy skorzystają m.in. szkoły podległe powiatowi. W czwartek 29 września starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz sekretarz Małgorzata Nosowicz spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej by podzielić się dobrą informacją, że ich szkoły wyposażone zostaną w nowy sprzęt informatyczny.   

Umowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” już została podpisana. Projektem objęte zostaną trzy szkoły średnie, tj. I LO, II LO i ZSE, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także starostwo powiatowe.

W ramach pozyskanych przez powiat skarżyski środków do II Liceum Ogólnokształcącego trafią 24 laptopy i monitor multimedialny na łączną kwotę – 74.600 zł, a do Zespołu Szkół Ekonomicznych zakupionych zostanie 8 laptopów o łącznej wartości – 19.200 zł. 

Projektem „Cyfrowy Powiat” zostało objęte również I Liceum Ogólnokształcące. Tam za kwotę 49 tys. zł zostanie zmodernizowana sieć informatyczna, zabezpieczona sieć teleinformatyczna oraz zakupiony nowy komputer wraz z monitorem.

- Pozyskaliśmy środki, z których będziemy realizować zadania z zakresu cyfryzacji w trzech naszych placówkach. Ale na tym nie poprzestaniemy. Będziemy bowiem podejmować dalsze działania by unowocześniać i dostosowywać pracownie informatyczne w pozostałych szkołach – informuje starosta Artur Berus dodając, że w dzisiejszych czasach równie ważny jest kontakt mieszkańców z urzędem, który powinien być zarówno szybki, sprawny jak i bezpieczny. Dlatego też tak ważne jest cyberbezpieczeństwo także w urzędach. - W ramach projektu zostaną również zakupione dwa nowe serwery na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Na to z projektu przeznaczona zostanie kwota 50 tys. zł. Nowe serwery umożliwią szersze użycie zbiorów danych z takich systemów jak. np. Geoportal, a także niezakłócony i płynny dostęp do danych starostwa oraz stabilne działanie systemów naszego urzędu – dodaje starosta.

Pełna kwota dofinansowania to 219.489 zł, która pokryje kwoty wydatków kwalifikowalnych w całości wraz z diagnozą cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie pochodzi z projektu "Cyfrowy Powiat", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Powiat skarżyski na realizację projektu ma czas do końca września 2023 r.

spotkanie władz powiatu z uczniami Ekonomikauczniowie Ekonomika w pracowni komputerowejspotkanie w pracowni komputerowej II LO

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30