135 uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Ten bardzo uroczysty akt jest potwierdzeniem oficjalnej przynależności pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. W tym ważnym dniu uczniom towarzyszyli przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska i naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele Hufca Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Halina Sieczka, która wprowadziła sztandar oraz przywitała uczniów pierwszych klas w murach szkoły. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar uczyć się systematycznie i pilnie, sumiennie wypełniać polecenia nauczycieli i rodziców, godnie reprezentować szkołę, oraz jak najlepiej przygotować do przyszłej pracy dla dobra ojczyzny.

- Po dzisiejszym ślubowaniu można powiedzieć, że jesteście w pełni uczniami tej szkoły. Będąc tu dzisiaj z Wami sam z sentymentem wracam do lat szkolnych i do czasu kiedy również stawałem się uczniem tej szkoły. Było to 30 lat temu i do dziś mam dobre wspomnienia. Wykorzystajcie dobrze ten czas nauki. Czerpcie wiedzę, która na pewno będzie Wam przydatna w życiu zawodowym – mówił starosta Artur Berus życząc uczniom klas pierwszych miłych chwil w szkole, owocnej nauki, sukcesów oraz podejmowania właściwych decyzji.   

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej w klasach pierwszych naukę rozpoczęło łącznie 135 uczniów. W tym:

  • 90 uczniów w ramach 5-letniego Technikum uczy się w zawodach takich jak: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka;
  • 45 uczniów w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia uczy się w klasie wielozawodowej, mogącej kształcić się w zawodach: kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, cukiernik oraz klasie umożliwiającej doskonalenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Ślubowanie zostało połączone z 79. rocznicą śmierci patrona szkoły Władysława "Oseta" Wasilewskiego, walczącego w czasach wojny za naszą ojczyznę. Jedna z uczennic przybliżyła biografię „Oseta” Wasilewskiego, którą wysłuchano w ciszy i skupieniu.

Władysław Wasilewski urodził się 9 maja 1921 roku we wsi Kużminka na Syberii. Dziadkowie jego trafili tam za udział w powstaniu styczniowym. Rodzice Władysława: Konstancja i Stanisław po unormowaniu stosunków polsko-radzieckich w 1923 roku powrócili z małym Władkiem do Polski i zamieszkali Kostopolu na Wołyniu. Tam urodziło się rodzeństwo Władysława: siostra Józefa (1923) i brat Mieczysław (1930).  W roku 1931 ojciec dostał pracę w budującej się Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej. Państwo Wasilewscy zamieszkali w dzielnicy Bór. Władysław był pilnym uczniem, a jego wielką pasją była działalność harcerska. Uczestniczył w wielu obozach i szkoleniach, a we wrześniu 1939 roku wziął udział w harcerskiej obronie przeciwlotniczej stacji Skarżysko-Kamienna. Więcej o Władysławie „Osecie” Wasilewskim patronie ZSSU w linku - https://www.zssuskarzysko.pl/o-szkole/nasz-patron/

uczniowie ślubują na sztandar szkołypoczet sztandarowy oraz zaproszeni gościestarosta Artur Berus przemawia do uczniów, obok stoi dyrektor szkoły Halina Sieczka uczennica przedstawia patrona szkoły uczniowie szkoły ZSSU na sali gimnastycznej

Fot. Magdalena Michalska 

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30