W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest powiat skarżyski” co roku Starosta  przyznaje stypendia sportowe i naukowe. Za ubiegły rok szkolny Starosta Skarżyski Artur Berus przyznał dwa stypendia naukowe i trzy sportowe.

W tym roku do Starosty Skarżyskiego wpłynęło 38 wniosków o stypendia, w tym 25 wniosków o stypendium naukowe i 13 wniosków o stypendium sportowe. Komisja stypendialna zarekomendowała Staroście Skarżyskiemu Arturowi Berusowi pięć osób do wyróżnienia.

Za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2021/2022 zostały wytypowane dwie osoby: Jakub Górski i Katarzyna Szlufik z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Oni też otrzymali Stypendium Naukowe Starosty Skarżyskiego.

Jakub Górski otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia naukowe z matematyki. A oto jego niektóre osiągnięcia naukowe. Otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Multitest zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, tytuł laureata za zajęcie 12 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki Olimpus - Sesja Jesienna, dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie Alfik matematyczny, tytuł eksperta logicznego myślenia za zajęcie 14 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia w Krakowie. Ponadto brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus Sesja Wiosenna z matematyki i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus Sesja Zimowa z matematyki. Również zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie matematycznym „Orły Powiatu” z matematyki i fizyki. Pan Jakub także uczestniczył w budowie systemu pozycjonowania paneli słonecznych w pojeździe elektrycznym tworzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w ramach projektu „Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych” oraz w projekcie systemu prędkości kątowej koła jezdnego w ramach projektu „E-drivetour” realizowanego przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Katarzyna Szlufik otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia naukowe z matematyki. Zdobyła I miejsce  w Powiatowym Konkursie Orły Powiatu z matematyki i fizyki. Została Mistrzem Logicznego Myślenia – VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia w Krakowie. Otrzymała tytuł laureata za zajęcie 10 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki Olimpus Sesja zimowa z matematyki i tytuł laureata za zajęcie 9 miejsca na poziomie 4 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych. Ponadto dostała  dyplom za dobry wynik w konkursie Alfik matematyczny. Wzięła również udział w Ogólnopolskim Konkursie Multitest zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki Olimpus Sesja Jesienna i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus Sesja Wiosenna z matematyki.

Z kolei za osiągnięcia sportowe komisja zarekomendowała trzy osoby: Zuzannę Kopycką z II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej, Wiktorię Tumulec z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Błażeja Szumę z SOSW Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

Zuzanna Kopycka otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej, koszykowej i  ręcznej. Jest ona zawodniczką 3-ligowego Zespołu Seniorek Klubu Siatkarskiego Dana Gameb UKS Relaks Skarżysko-Kamienna. Uczestniczyła w rozgrywkach 3 Ligi Świętokrzyskiej Kobiet zajmując 5 miejsce w lidze. Występowała w rozgrywkach Pucharu Świętokrzyska Siatkówka CUP kobiet, uczestniczyła w Lidze Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS. Ponadto zajęła: I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce, III miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, II miejsce w eliminacjach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej oraz II miejsce w Zimowym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet.

Wiktoria Tumulec otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe w Motocrosie. Jest ona zawodniczką Kieleckiego Klubu Motocyklowego Wena. Jej ostatnie sukcesy sportowe to: I miejsce w kl. Kobiety 5 runda PPPCC Przybyszowy, II miejsce w kl. Kobiety podczas 6 rundy PPPCC Krasocin, I miejsce w kl. Kobiety 2 rundy PPPCC w Dębskiej Woli. Ponadto zdobyła tytuł Mistrzyni Pucharu Polski Południowej Cross Country 2021.

Błażej Szuma otrzyma stypendium w wysokości 1000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe podczas XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Gimnastyce w Bydgoszczy. Zdobył I miejsce w skokach gimnastycznych i II miejsce w kategorii ćwiczenia wolne.

Stypendia i listy gratulacyjne zostały przekazane wyróżnionym uczniom i uczennicom podczas Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/2023, które odbyło się 01 września b.r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

Już dziś zachęcamy do składania wniosków w kolejnym roku szkolnym. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023r. Przypominamy, że Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe czy naukowe na szczeblu minimum wojewódzkim w konkretnym roku szkolnym. Istotne jest również to, że samo świadectwo z czerwonym paskiem nie jest wystarczające do otrzymania stypendium starosty. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole i tylko raz w całym cyklu szkolenia. 

fot. J. Jagiełło

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.