Po raz kolejny pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" przedstawiło ranking najbogatszych samorządów w 2021 roku. Według najnowszego zestawienia rankingu dochodów per capita, powiat skarżyski uplasował się na 13 miejscu wśród 314 powiatów ziemskich. Jest to awans naszego powiatu aż o 7 pozycji z miejsca dwudziestego, które osiągnął rok wcześniej.  

W pierwszej piętnastce najbogatszych powiatów w Polsce z województwa świętokrzyskiego znalazły się tylko dwa powiaty – opatowski oraz skarżyski z kwotą zamożności per capita w 2021 roku na poziomie 1356,48 zł.

- Obserwując ranking zamożności samorządów publikowany corocznie przez pismo „Wspólnota” zauważamy, że od 2018 roku nasz powiat sukcesywnie pnie się w górę, gdyż z 23 pozycji poprzez miejsce dwudzieste awansowaliśmy na pozycję trzynastą. Cieszę się, że powiat skarżyski z roku na rok osiąga coraz wyższe miejsce rankingowe, bo to utwierdza w przekonaniu, że prowadzone przez obecny zarząd powiatu działania nakierowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych do budżetu, dzięki którym realizujemy np. zadania inwestycyjne, a także starannie prowadzona polityka finansowa przynosi efekty – mówi starosta Artur Berus.

Ranking obejmuje: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, gminy wiejskie, miasteczka (miasta inne niż wojewódzkie, na prawach powiatu i powiatowe). Zestawienie opracowywanego przez magazyn „Wspólnota” rankingu dotyczącego bogactwa poszczególnych samorządów pomija wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach.

- Zestawienie rankingu dotyczącego bogactwa poszczególnych samorządów pomija wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych  dotacje  mają  chwilowy,  ale  bardzo  silny  wpływ  na  wielkość  dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej  potrafi  wywindować  samorząd wysoko  w  rankingu.  Jest  to  awans chwilowy  (incydentalny)  i  niemający związku  z  trwałym  wzrostem  zamożności  budżetu.  Wydaje  się  więc,  że uwzględnienie  tylko  dochodów  własnych i otrzymywanych subwencji lepiej  oddaje  hasło  naszego  rankingu („zamożność”) – czytamy na stronie „Wspólnoty” w komentarzu do rankingu.

Z raportem można zapoznać się na stronie: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-najbogatsze-samorzady-w-2021-roku

 

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30