Do dnia 30 czerwca b.r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów: naukowych i sportowych za rok szkolny 2021/2022 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”.

Przypominamy, że Starosta Skarżyski może przyznać w danym roku jednorazowo maksymalnie pięć stypendiów. O ilości przyznanych w danym roku stypendiów, w tym stosunkowy ich podział na stypendia naukowe i sportowe, decyduje każdorazowo Starosta, po rozpatrzeniu wniosku Komisji stypendialnej w tym zakresie. Na rok 2022 rok została zabezpieczona w budżecie kwota na ten cel w wysokości 10.000 złotych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z wnioskiem zawarte są w załączniku do Uchwały
Nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz Uchwale Nr 290/XLII/2022 z dnia 31 marca 2022r.

Wniosek do wypełnienia przez kandydatów do stypendiów jest załączony w w/w uchwale, która jest dostępna na stronie internetowej pod następującym linkiem:

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=959&bip_id=6134

znak graficzny stypendium

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.