Nieruchomość będącą własnością powiatu skarżyskiego położona w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego 5 na sprzedaż.

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni działek 3770 m2, która składa się z dwóch działek Nr 110/6 o powierzchni 0,3697 ha oraz działki 110/4 o powierzchni 0,0073 ha. Działki zlokalizowane są w pośredniej części miasta na terenie osiedla „Przydworcowe”.

Działka 110/6 ma kształt wyciętego prostokąta o wymiarach ok. 94,7 m na 39,4 m. Działka krótszym bokiem przylega do ul. Oseta Wasilewskiego. Zlokalizowana jest w ogrodzonej posesji działki 110/7 będącej w użytkowaniu Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego. Działka od strony ulicy oraz od strony wschodniej i północnej jest ogrodzona. Od strony zachodniej działka nie posiada ogrodzenia. Przez działkę od strony południowej przebiega sieć ciepłownicza oraz kanalizacja deszczowa. W sąsiedztwie przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, Zespół Szkół Samochodowo – Usługowy oraz garaże w zabudowie bliźniaczej.

Działka 110/4 ma kształt prostokąta o wymiarach boków ok. 4,1m na 18,2m. Działka krótszym bokiem przylega do ul. Oseta Wasilewskiego. Zlokalizowana jest w ogrodzeniu posesji sąsiedniej, tj. działki 110/6 oraz 110/7 będącej w użytkowaniu Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego. Działka od strony ulicy oraz od strony wschodniej i północnej jest ogrodzona. Natomiast od strony zachodniej i północnej działka nie posiada ogrodzenia.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną asfaltową z ulicy Oseta Wasilewskiego. Droga asfaltowa kończy się ok. 5 metrów przed przedmiotową nieruchomością. Bezpośredni dostęp do działki odbywa się ciągiem pieszym utwardzonym kostką brukową. Do działki nie ma urządzonego zjazdu. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w następujące sieci: sieć elektryczna niskiego i średniego napięcia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć telefoniczna oraz sieć gazowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022r. (czwartek) o godzinie: 10.00 w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 1.447.000,00 plus 23 % VAT

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w ogłoszeniu pod linkiem: http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=719&bip_id=8785

Poniżej prezentujemy zdjęcia nieruchomości.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości wystawionych do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. nr 304 – tel. 41 39 53 019 lub pok. 302 tel. 41 39 53 094.

mapa działak 110 4 Oseta Wasilewskiego 5 3 copymapa działak 110 6 Oseta Wasilewskiego 5 5 copy

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30