Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu ekonomii społecznej

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej, wynosi 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21.05.2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są w linku https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.