Powiat skarżyski pozyskał w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju" dofinansowanie w wysokości 240 tys. zł na realizację zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu". Informację o pozyskanych środkach wraz z podziękowaniami za wsparcie przekazał starosta skarżyski Artur Berus podczas spotkania przy mogile na Brzasku, które odbyło się w poniedziałek 9 maja z udziałem posła Krzysztofa Lipca oraz przedstawicieli: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego.

- Miło mi poinformować, że powiat skarżyski pozyskał z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie ćwierć miliona złotych na modernizację infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku. Pragnę  dodać, że w tej kadencji podjęliśmy już szereg działań aby to miejsce wyglądało godnie. Uregulowaliśmy stan prawny tego miejsca, jest to dzisiaj własność powiatu. W poprzednich latach przeprowadziliśmy piaskowanie pomnika, wykonaliśmy drewnianą altanę na msze polowe, przygotowana została ścieżka edukacyjna. Dzisiaj wchodzimy w nowy etap, w nowy projekt. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za zaangażowanie. Dziękuje także pracownikom mojego urzędu, w pozyskanie tych środków – mówił starosta Artur Berus.

W ramach projektu powiat planuje się przede wszystkim zadbać o część estetyczną i użytkową mogiły, poprzez:

  • uregulowanie stanu melioracji terenu, wymianę ogrodzenia oraz bramy wejściowej,
  • poprawę wyprofilowania nasypów wraz z obsiewem trawy, demontaż starej kostki brukowej i ułożenie nowej nawierzchni granitowej wraz wymianą schodów przed pomnikiem oraz montażem poręczy zabezpieczających,
  • wykonanie nowej tablicy informacyjnej,
  • wykonanie oświetlenia LED,
  • wymianę masztu,
  • wykonanie nasadzeń drzew (jodły) wzdłuż ogrodzenia z tyłu mogiły,
  • doposażenie miejsca o nowe ławki.

Jak zaznacza członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska koszt projektu szacowany jest na kwotę 500 tys. zł. Połowę stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiat w swoim budżecie zabezpieczył kwotę 60 tys. zł.

- Będziemy jeszcze chcieli zabezpieczyć kwotę 200 tys. zł szukając dodatkowo partnerów. W tym celu podejmujemy już konkretne działania. Mamy nadzieję, że ta kwota 500 tys. obejmie wszystkie prace przez nas planowane – dodaje Katarzyna Bilska   

Zbiorowa mogiła w lesie na Brzasku koło Skarżyska-Kamiennej, to miejsce gdzie w 1940 roku w ramach akcji AB Niemcy dokonali masowej egzekucji na polskich Patriotach. Była to największa egzekucja w czasie II wojny światowej na Kielecczyźnie.

- Dzisiaj pragnę wyrazić ogromną wdzięczność powiatowi skarżyskiemu za to, że nad tym miejscem pamięci narodowej roztoczył opiekę. I to podziękowanie składam na ręce pana Starosty, Radnych Rady Powiatu Skarżyskiego i tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony bardzo dobry projekt, mocą którego to projektu, powiat skarżyski otrzymał finansowe wsparcie. 

Powiat skarżyski w tym ważnym programie należy do największych beneficjentów w województwie świętokrzyskim, również w kraju. I pragnę podziękować za przygotowanie tak dobrego projektu, który otrzymał wsparcie, bo to miejsce, które wymaga szczególnej opieki zostanie w tej chwili zmodernizowane tak, aby rzeczywiście stąd szedł bardzo wyraźny sygnał, że władze dbają o miejsca pamięci narodowej, że zostanie tutaj przygotowana infrastruktura, która będzie służyła również tym, którzy to miejsce nawiedzają – podkreślił poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.        

Również przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś podkreślił istotę tego miejsca w budowaniu tożsamości narodowej, że warto wspierać takie inicjatywy oraz wyraził zadowolenie, że władze powiatu skarżyskiego z tak ogromną dbałością i zaangażowaniem troszczą się o mogiłę na Brzasku. 

- Warto takie inicjatywy wspierać i myślę, że tu wspólnie z radnymi Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego będziemy się pochylać nad możliwościami wsparcia w tym zakresie, bo ziemia świętokrzyska na to zasługuje – mówił Andrzej Pruś. 

Realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu” planowana jest w roku 2022.  

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego - przewodniczący Andrzej Pruś, radny sejmiku Marcin Piętak, sekretarz województwa Mariusz Bodo, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego – starosta Artur Berus, członkowie zarządu – Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, radny Grzegorz Małkus oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej - sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz i kierownik Referatu Promocji Beata Wojciechowska.        

spotkanie przy pomniku na Brzaskuspotkanie przy pomniku na Brzaskuspotkanie przy pomniku na Brzasku - omówienie projektu wspólna fotografia przy mogile

Wizualizacja planowanych prac modernizacyjnych przy mogile na Brzasku

WizualizacjeWizualizacje1Wizualizacje2Wizualizacje11

01 znak podstawowy kolor biale tlo

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30