Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nałożyła obowiązek zorganizowania na terenie powiatu świadczenia darmowych porad prawnych oraz określiła zakres i zasady ich udzielania.

W 2022 roku na terenie powiatu skarżyskiego utworzone zostały 3 punkty świadczące nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jeden punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony jest przez powiat we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych, a pozostałe dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone są przez Fundację Togatus Pro Bono, która wygrała otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów.

W ramach działań zaproponowanych przez Fundację dla beneficjentów pomocy znalazł się kalkulator alimentacyjny. Narzędzie, które oszacuje i przedstawi korzystającym
z pomocy koszt utrzymania dziecka. Ponadto Fundacja umożliwiła korzystanie z autorskiej aplikacji pt. „Porady Prawne on-line”. Aplikacja umożliwia udzielanie porad poprzez dedykowany formularz, drogą mailową, bądź poprzez wideo poradę, przy uprzedniej rejestracji.

Dla osób zainteresowanych poniżej załączone zostały linki:

https://fundacja.togatus.pl/porada_online/

https://fundacja.togatus.pl/porada_online/

Dodatkowo informujemy, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie całego kraju Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dyżury specjalistyczne, z których można skorzystać za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Lista dyżurów specjalistycznych znajduje się w poniższym linku:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.