Prezentowany materiał filmowy  powstał jako podsumowanie projektu „MIĘDZY NAMI - POKOLENIAMI”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie "WŁĄCZ SIĘ".

 

Projekt zyskał wsparcie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego (w ramach zadania „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji między pokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”) oraz Powiatu Skarżyskiego (w ramach realizacji zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w trybie pozakonkursowym w 2021 roku z zakresu kultury). 

W ramach projektu seniorzy i młodzież zostali zaproszeni do udziału w warsztatach wokalnych prowadzonych przez p. Annę Tchórzewską, liderkę zespołów ”Perły z Lamusa” i „Fantazja”, finalistkę programu telewizyjnego „The Voice Senior”.  Młodzież podczas warsztatów reprezentowali tancerze ze Szkoły Tańca SkarDance Academy.

Pomysł na projekt miał na celu przede wszystkim stworzenie pola do współpracy młodzieży i seniorów. Miał także pozwolić na ukształtowanie w świadomości młodych ludzi wizji seniora jako osoby otwartej na nowe technologie i odważne projekty. Jak podkreślają organizatorzy, to także dobry prognostyk na przyszłość dla młodych, którzy kiedyś także staną się seniorami. Takie inicjatywy przekonują i zachęcają społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych.

O tym można było się przekonać podczas II Powiatowego Dnia Seniora, gdzie uczestnicy warsztatów mogli zaprezentować swoje dokonania na scenie szerokiej publiczności. "

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30