Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zostało wyposażone w multimedialne terminale tyflograficzne przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz w systemy pętli indukcyjnych, które mogą być używane podczas wizyt osób słabosłyszących. Urządzenia, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu będą mogły samodzielnie korzystać z przestrzeni publicznej jaką jest urząd starostwa zostały zakupione i zainstalowane w ramach realizacji projektu PFRON „Obiekt bez barier – poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym”. Samorząd powiatu skarżyskiego na ten cel pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 47 tys. zł. Wartość realizowanego projektu wynosi ponad 134 tys. zł.        

Projekt „Obiekt bez barier – poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B”. Jego celem jest przystosowanie budynków starostwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchowymi i wzrokowymi w celu ułatwienia im samodzielnego poruszania się po urzędzie poprzez zainstalowanie dwóch udźwiękowionych terminali multimedialnych z planem tyflograficznym, planów wewnętrznych PMMA , nadajników w technologii beacon oraz pętli indukcyjnej.

- Jednym z priorytetów działań Zarządu Powiatu Skarżyskiego jest stworzenie urzędu starostwa przyjaznego wszystkim, uwzględniając także potrzeby mieszkańców narażonych na wykluczenie ze względu na niepełnosprawność. Poprzez zamontowanie terminali tyflograficznych i pętli indukcyjnych umożliwiamy osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu niezależne funkcjonowanie, bez barier w naszym urzędzie – mówi starosta Artur Berus.

Multimedialne terminale tyflograficzne to nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne oparte na zmyśle dotyku i słuchu, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą samodzielnie korzystać z przestrzeni publicznej znalazło zastosowanie w budynkach starostwa przy ul. Konarskiego 20 i Placu Floriańskim 1. Innowacyjny system oparty o najnowszą elektronikę i informatykę tworzą dwa tyflograficzne terminale multimedialne i osiem planów tyflograficznych naściennych wyposażonych w system nawigacji beacon. Multimedialne terminale zawierają informacje dźwiękowe o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach starostwa, ale również wypukle mapy i opisy brajlowskie. Są one także wyposażone w ekrany dotykowe i łącze internetowe, dzięki czemu służą również osobom bez dysfunkcji wzroku. Terminale znajdują się na parterze obu budynków starostwa powiatowego.

Budynki starostwa wyposażone zostały także w plany tyflograficzne z nadajnikami mikronawigacyjnymi, beaconami. Są to nadajniki emitujące fale bluetooth, które komunikują się ze smartfonami za pomocą specjalnych aplikacji nawigacyjnych. Wykonane są w całości z tworzywa PMMA i umieszczone na ścianach na poszczególnych piętrach w budynkach starostwa. Dotykowe plany tyflograficzne mają postać wielobarwnych tablic utrzymanych w stonowanej kolorystyce, opatrzonych legendami z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami.

Zastosowany system pozwala osobom niewidomym i słabo widzącym zapoznać się z informacją o obiekcie, w którym się znajdują. Pomaga im rozeznać się w terenie, słowem dotknąć i usłyszeć to, co inni mogą zobaczyć.

Ponadto w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku przy ul. Konarskiego 20 oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Sali konferencyjnej starostwa, mieszczących się w budynkach przy Placu Floriańskim 1 zainstalowano pętle indukcyjne. Pętla to systemem wspomagania słuchu, z którego w tym samym czasie może korzystać nieograniczona liczba osób. Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne i osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany.      

Wartość realizowanego projektu wynosi 134 tys.100 zł, przy czym wkład własny powiatu stanowi 86 tys.465 zł, a dofinansowanie pozyskane z PFRON - 47 tys. 635 zł.

 starosta testuje  terminal tyflograficzny tabliczka informacyjna udźwiękowiony terminal multimedialnyterminal multimedialny na parterze budynku starostwasymbol pętli indukcyjnej dla osób z dysfunkcją wzroku w Biurze Obsługi Interesantaterminal multimedialny na parterze budynku starostwaterminal multimedialny plan tyflograficzny na piętrze starostwaoznakowanie na terminalu multimedialnym dla słabowidzącychoznakowanie na terminalu multimedialnym dla słabowidzących

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.