W poniedziałek, 13 grudnia w formule zdalnej odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2021 – 2035, w ramach których m.in. zwiększyli nakłady finansowe na budowę i przebudowę przejść dla pieszych. Ponadto ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok.

Radni powiatu skarżyskiego wyrazili zgodę na zwiększenie o ponad 2 mln 970 zł nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych”. Jak wyjaśniła skarbnik powiatu Urszula Wrona – zwiększenie nakładów finansowych na to zadanie podyktowane było trzema czynnikami takimi jak: brak ofert na wykonanie zadania po ogłoszonych przez powiat dwóch przetargach, większą (niż wcześniej zaplanowana na ten cel) kwotą zaproponowaną przez wykonawcę po przeprowadzeniu negocjacji z firmami oraz możliwość dofinansowania kolejnych trzech przejść z naboru uzupełniającego i najprawdopodobniej dodatkowych dwóch przejść, które znalazły się na liście rezerwowej.    

Powiat skarżyski w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych” w 2022 r. planuje wykonać łącznie 11 przejść, na które pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2 mln 969 tys. zł w ramach pierwszego naboru oraz naboru uzupełniającego. Wartość całego zadania to koszt blisko 4 mln 113 tys. zł. Wkład własny powiatu w realizację tego zadania wyniesie blisko 30% jego wartości. Planowane przejścia do realizacji to: 

 1. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sorbin w gminie Bliżyn – dofinansowanie 200 tys. zł
 2. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w gminie Skarżysko Kościelne dofinansowanie 116 tys. zł
 3. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w gminie Skarżysko Kościelne – dofinansowanie 32 tys. zł
 4. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 200 tys. zł
 5. Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Nowy Odrowqżek w gminie Bliżyn – dofinansowanie 160 tys. zł
 6. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie – dofinansowanie 171 680 zł
 7. Przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 757 680 zł
 8. Przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 800 tys. zł
 9. Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 186 960 zł
 10. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. E. Peck w Suchedniowie – dofinansowanie 120 tys. zł
 11. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 120 tys. zł.

Uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok przedstawiła sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz. Przyjęta przez radę uchwała określa zarówno godziny pracy poszczególnych aptek w porze dziennej jak i nocnej. Z uwagi na to, że jedna z aptek z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej czynna jest codziennie od godz. 8:00 do godz. 21:00 zarówno w dni powszednie, niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy, ustalono, że dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego. Zgodnie z uchwałą dyżury nocne na terenie powiatu zapewnia 17 aptek. 

Pełny zapis XVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=8429

przewodniczący i wiceprzewodnicząca rady powiatu skarżyskiego przewodniczący rady powiatu skarżyskiego Jacek Jeżykwiceprzewodnicząca rady powiatu skarżyskiego Bożena Bętkowska wicestarosta Anna Leżańska członek zarządu powiatu Katarzyna Bilskaczłonek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowskiskarbnik powiatu Urszula Wronasekretarz powiatu Małgorzata Nosowiczradny Tomasz Wąsowskiradna Barbara Kocia

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30