Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2022 r.”

pdfUchwała.pdf203.26 KB

pdfOgłoszenie.pdf213.53 KB

pdfZałącznik nr 1.pdf285.34 KB

 pdfZałącznik nr 2.pdf223.81 KB

pdfZałącznik nr 3.pdf340.65 KB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.