Ponad 295 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na rzecz osób niepełnosprawnych. We wtorek, 13 lipca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska podpisali z dyrektorem Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzejem Michalskim umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B”. W podpisaniu umów uczestniczył Krzysztof Słoń, senator RP. Dofinansowanie otrzymało łącznie 6 zadań wnioskowanych przez powiat i za jego pośrednictwem. Wśród nich jest projekt pod nazwą „Obiekt bez barier - poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym”.

- Jest to kolejny przykład zarówno dobrze przygotowanych wniosków, za co dziękuję pracownikom merytorycznych wydziałów, jak i dobrej współpracy naszego samorządu z PFRON. Cieszą mnie wszystkie dofinansowane zadania dzięki, którym nasze jednostki będą mogły jeszcze skuteczniej likwidować niepełnosprawnym istniejące bariery. Szczególnie jestem dumny z dofinansowania kwotą blisko 48 tys. zł zadania, które przyczyni się do likwidacji barier w komunikowaniu się w budynkach starostwa. Te środki umożliwią nam przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchowymi i wzrokowymi poprzez montaż tablic interaktywnych. Przy pomocy tych tablic osoby niedowidzące i niedosłyszące będą miały ułatwione samodzielne poruszanie się po urzędzie – mówi starosta Artur Berus.

Wstępny szacunkowy koszt realizacji projektu „Obiekt bez barier…” to 136 tys. zł. Powiat na ten cel z własnego budżetu przeznaczy ponad 88 tys. zł.     

Jak informuje wicestarosta Anna Leżańska w ramach podpisanych z PFRON umów powiat i jego jednostki zrealizują łącznie cztery projekty. Dwa pozostałe projekty realizować będą - gmina Suchedniów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, które o dofinansowanie wnioskowały za pośrednictwem powiatu. 

Obok realizacji projektu powiatu „Obiekt bez barier…” pozyskane z PFRON środki w łącznej wysokości 295 644,07zł przeznaczone będą na budowę pochylni i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia higieniczno - sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, a także na montaż wykładzin antypoślizgowych w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Bursie Szkolnej”. Gmina Suchedniów w budynku Urzędu Miasta i Gminy wybuduje windy dla osób niepełnosprawnych, a Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej wykona remont budynku Terapii Zajęciowej.

samorządowcy podpisują umowy na dofinansowanie z PFRONwspólna fotografia po podpisaniu umów z PFRON

 

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30