W sobotę 19 czerwca odbyły się uroczystości rocznicowe przy mogile na Brzasku koło Skarżyska-Kamiennej, których organizatorem był Powiat Skarżyski. Od okrutnego mordu na Polakach, jakiego dokonali w tym miejscu niemieccy okupanci, minęło już 81 lat.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej, sprawowanej w intencji pomordowanych, którą celebrował ks. Stanisław Wlazło, proboszcz parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie. Wśród obecnych na obchodach rocznicowych byli m.in. Marek Kwitek, poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Materek, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Krzysztof Myszka, zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Bogusław Ciok, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Jacek Krzepkowski, przewodniczący Rady Gminy Bliżyn, a także wielu przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji, szkół, środowisk kombatanckich i zawodowych. Powiat Skarżyski reprezentowały Wicestarosta Anna Leżańska, Członek Zarządu Katarzyna Bilska oraz Sekretarz Małgorzata Nosowicz.

Uroczystości uświetnił występ słowno-muzyczny uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, a także asysta mundurowa uczennic Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Radomiu. Opiekę medyczną pełnili ratownicy Strzeleckiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Poczty sztandarowe przed pomnikiem mogiły na Brzasku.Poczty sztandarowe uczniów ze skarżyskich szkół ponadpodstawowcyh. Obecne podczas uroczystości środowiska kombatanckie, na zdjęciu przedstawiciel Kręgu Seniorów.Katarzyna Bilska i Małgorzata Nosowicz podczas uroczystości rocznicowych. Ołtarz polowy podczas mszy świętej którą odprawił ks. Staniswław Wlazło. Na zdjęciu poczty sztandarowe stojące na tle mogiły. W imieniu samorządu powiatowego kilka słów do zebranych skierowała Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu. Poseł Marek kwitek, odczytujący list skierowany do uczestników uroczystości od wicepremiera Piotra Glińskiego. Występ słowno-muzyczny uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych. Wiązankę składają Katarzyna Bilska, Anna Leżańska i Małgorzata Nosowicz. Przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego przed pomnikiem na Brzasku. Uczennice Liceum ZDZ w Radomiu w mundurach przed pomnikiem na Brzasku. Pomnik pomordowanych na Brzasku.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30