Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. Dokumenty aplikacyjne można składać do 20 marca 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym zakres niezbędnych wymagań i dokumentów dostępne są na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, pod adresem www.spskarzysko.bip.doc.pl

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.