Kolejna partia materiałów ochronnych zakupionych za ponad 3,5 mln zł przez powiat skarżyski w ramach projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” przekazywana jest w tym tygodniu do kolejnych gmin i części jednostek powiatowych. Jak zaznacza sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz środki wydawane są partiami tak jak spływają od dostawców wyłonionych w przetargach. – W tym tygodniu przekazujemy materiały ochrony osobistej do walki z koronawirusem gminom oraz naszym placówkom oświatowym. Są to m.in. fartuchy ochronne, gogle, kombinezony, maseczki, ochraniacze na buty, przyłbice i rękawice czy ozonatory dla szkół. Oczekujemy również na dostawę środków czystości, które także zostaną rozdysponowane beneficjentom naszego projektu – informuje sekretarz.  

Do gmin Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Łączna i Bliżyn, które zgłosiły udział w projekcie trafią środki ochrony osobistej oraz środki czystości, na które w projekcie założono ponad 380 tys. zł. Gminy materiały te rozdysponują do swoich jednostek. W tym tygodniu część materiałów już odebrały ze starostwa gminy Skarżysko-Kamienna oraz Suchedniów. Gmina Skarżysko-Kamienna cały przekazany asortyment rozdysponuje między swoimi jednostkami oświatowymi i zdrowia. Środki te przekazane zostaną także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, skarżyskich jednostek OSP i do urzędu miasta. Suchedniów natomiast otrzymane materiały przeznaczy na potrzeby urzędu gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie, SOK „Kuźnica”, suchedniowskiego ośrodka pomocy społecznej, szkół podstawowych w Suchedniowie i Ostojowie, a także Przedszkola Samorządowego. W najbliższych dniach swój przydział odbierze również gmina Łączna.

Fartuchy ochronne, gogle, maseczki, ochraniacze przyłbice, rękawice oraz lampy bakteriobójcze i ozonatory wydane zostały także do powiatowych placówek oświatowych. - Jako pierwsze środki te otrzymały szkoły i ośrodki specjalne - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, które zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracują stacjonarnie - informuje Katarzyna Bilska członek zarządu powiatu. Na zakup środków dla placówek specjalnych w projekcie uwzględniono łączną kwotę w wysokości 75 tys. zł. W sumie do wszystkich powiatowych jednostek oświatowych trafi asortyment ochronny szacowany na kwotę 225 tys. zł.         

Powiat skarżyski na realizację projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” pozyskał z RPO WŚ prawie 3 mln zł.       

wydział zdrowia wydaje materiały ochrony osobistej dla gminy Skarżysko-Kamiennapartia materiałów ochronnych do przekazania dla gminyprzedstawiciele samorządów przekazują protokół odbioru przedstawiciele samorządów podczas przekazania materiałów do walki z koronawirusem zmagazynowane paczki z asortymentem ochronnymprzekazanie materiałów dla jednostek oświatowych DSC 0040DSC 0052Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych odbiera przydzielony asortyment ochronnyDyrektor ZPEW podpisuje protokół przekazanych materiałówodbiór materiałów paczki z asortymentem ochronnymprzyłbice Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 2 odbiera przydzielone materiałyodbiór materiałów ochronnychmaseczki jednorazoweZespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych odbiera przydzieloną partię materiałów ochronnych odbiór paczek z materiałami do walki z covid-19podpisanie protokołu przekazania materiałów

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.