Powiat skarżyski rozdysponował kolejne środki ochrony osobistej przeznaczone do walki z COVID-19 w ramach realizowanego projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Tym razem m.in. maseczki, rękawice, kombinezony, fartuchy oraz termometry bezdotykowe otrzymała gmina Bliżyn. W środę 18 listopada materiały ochronne do zwalczania koronawirusa przekazane przez przedstawicieli władz powiatu – starostę Artura Berusa, wicestarostę Annę Leżańską, sekretarz Małgorzatę Nosowicz oraz pracowników Wydziału Zdrowia odebrał sekretarz gminy Bliżyn Michał Jędrys.

Gmina Bliżyn otrzymała od powiatu skarżyskiego środki ochrony osobistej do walki z koronawirusem na łączną kwotę ponad 77 tys. zł.. Są to zarówno maseczki, rękawice, kombinezony, fartuchy,  termometry bezdotykowe oraz płyny dezynfekujące, przyłbice i gogle. Będą one służyć bezpośredniej ochronie mieszkańców gminy, ponieważ trafią do gminnych jednostek OSP, placówek oświatowych, GOPS-u, Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie oraz do urzędu gminy. 

Bliżyn jest pierwszą gminą, która odebrała materiały ochronne zakupione w ramach realizowanego przez powiat projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. 

Nasz samorząd na ten cel pozyskał pieniądze w wysokości blisko 3 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przypomina starosta Artur Berus. - Kolejne środki ochrony osobistej zakupione w ramach projektu są już zmagazynowane w starostwie i będą sukcesywnie przekazywane kolejnym naszym gminom i jednostkom ujętym w projekcie – dodaje starosta. 

Wartość całego projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” wynosi ponad 3,5 mln zł.

paczki z materiałami ochronnymi dla gminy Bliżynpaczki z materiałami ochronnymi dla gminy Bliżynsekretarz gminy podpisuje protokoły przyjęcia materiałów ochronnych dla GMINYpracownicy wydziału zdrowia przekazują paczki dla gminysekretarz powiatu z pracownikami wydziału zdrowia przy załadunku paczek dla gminy Bliżyn sekretarz gminy Bliżyn dziękuje uściskiem dłoni staroście skarżyskiemu za przekazane materiały ochronne do walki z covid-19

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.