Starosta Skarżyski informuje, że decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie od 12.11.2020 r. do odwołania będzie przeznaczony dla osób z koronowirusem.

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ma zapewnić w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 216 łóżek w tym 6 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Szpital świadczenia te realizować będzie w ramach II poziomu zabezpieczenia świadczeń.

Decyzją wojewody nie zostały objęte - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, programy lekowe realizowane przez szpital, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

Decyzja obowiązuje do odwołania. 

 szpital powiatowy - widok z zewnątrz

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.