W czwartek, 28 maja odbyła się XXI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. To już druga sesja, która ze względu na trwającą epidemię koronawirusa została przeprowadzona w sposób zdalny. Sesję, podczas której podjęto pięć uchwał zdominowała sprawozdawczość między innymi z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i weterynaryjne.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim informacje na temat działalności jednostek w 2019 r. podległych powiatowi służb przedstawili komendanci komend powiatowych policji i państwowej straży pożarnej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Podziękowali także zarządowi i radzie powiatu za współpracę, zrozumienie oraz wsparcie finansowe zarówno przedsięwzięć jak i zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostek.

Radni odnosząc się do przedstawionych sprawozdań podsumowujących działania tych jednostek za rok ubiegły nie omieszkali zapytać o obecną sytuację w powiecie skarżyskim związaną z panującą epidemią koronawirusa. Najwięcej pytań dotyczyło prowadzonych działań przez Policję oraz Sanepid.

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński poinformował, że Policja od 14 marca br. została zobowiązana do sprawdzania miejsc zamieszkania osób objętych kwarantanną. Te działania są realizowane na bieżąco we współpracy z Sanepidem. W okresie tym stwierdzono 170 naruszeń kwarantanny, 72 osoby zostały ukarane mandatami karnymi, skierowano 12 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego oraz skierowano 4 wystąpienia do Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.

- Biorąc pod uwagę całą sytuację związaną z nakazami, zakazami i ograniczeniami, które zostały wprowadzone w ostatnich dwóch miesiącach i które nadal obowiązują, w mojej ocenie sytuacja w Skarżysku-Kamiennej wygląda dobrze i większość mieszkańców do tych obostrzeń się stosowała – mówił komendant Śliwiński.

Następnie na zapytania radnych na temat prowadzonych działań sanitarno-epidemiologicznych w zakresie walki z koronawirusem w powiecie skarżyskim odpowiadała również dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej Anna Chrzanowska, przedstawiając m.in. statystykę prowadzonych procedur. Poinformowała, że na obecną chwilę w powiecie skarżyskim odnotowanych jest 86 przypadków zachorowań na koronawirusa, 67 wyzdrowień, 15 przypadków aktywnych oraz 4 zgony. Omawiając szerzej statystykę zachorowań na koronawirusa w naszym powiecie, dyrektor Chrzanowska poinformowała, że odnotowano jedną osobę chorą spośród osób z kwarantanny, które wróciły z zagranicy. Zakażenia wirusem wykryto również u 16 osób z kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Zachorowań przez kontakt w szpitalu lub przychodni na terenie powiatu odnotowano 59 przypadków. W Domu Pomocy Społecznej odnotowano 4 zachorowania (u trzech pacjentów i u jednej osoby z personelu). Tzw. innych przypadków zachorowań odnotowano 6. Łącznie hospitalizowanych do tej pory było 45 osób.

Biorąc pod uwagę zachorowania wg płci – na koronawirusa w powiecie skarżyskim zachorowało 61 kobiet i 25 mężczyzn. Spośród osób zakażonych najmłodszą osobą w naszym powiecie była piętnastolatka, a najstarsza osoba miała 92, która po pobycie w szpitalu wróciła do domu jako osoba zdrowa.

Ogólnie przez okres epidemii kwarantanną objętych było 1479 osób (obecnie jest ich 59), w izolacji przebywało łącznie 45 osób (obecnie 3). Wykonanych zostało 1100 badań, z tego 793 były z wynikiem ujemnym, 307 miały wynik dodatni. Oprócz badań wykonanych przez sanepid, szpital sukcesywnie wykonuje badania przesiewowe i jak poinformowała dyrektor sanepidu takich badań szpital wykonał już ponad 1500.

Sanepid w ciągu ostatnich dwóch miesięcy tego roku wydał ogółem 730 decyzji nakładających obowiązek kwarantanny i izolacji oraz 3 decyzje zamykające obiekty. To o 554 decyzje więcej niż przez cały ubiegły rok. W 2019 r. sanepid wydał łącznie 179 decyzji. Ponadto jak poinformowała dyrektor Chrzanowska Sanepid w Skarżysku-Kamiennej w czasie pandemii nałożył także kary pieniężne na 3 osoby, na łączną kwotę 9 tys. zł. Były to kary za łamanie kwarantanny.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok, która została przedstawiona wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Dokonano także oceny zasobów pomocy społecznej. Ponadto zostały przedstawione sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019” oraz z przeprowadzonej, przez Komisję Rewizyjną, kontroli Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto rada jednomyślnie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, gdzie m.in. wprowadzono dofinansowanie pozyskane przez powiat z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 403 462 zł oraz dotację z gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 830 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – etap II”. Zwiększono także o kwotę 150 tys. zł wkład własny powiatu do tego zadania, który obecnie wynosi 950 tys. złotych.

Radni zdecydowali także o likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej oraz przyjęli uchwały zmieniające w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego i zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020.

Pełny zapis XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6918

DSC 0002DSC 0004DSC 0007DSC 0011DSC 0015DSC 0025DSC 0045DSC 0052 copyDSC 0050DSC 0056 copyDSC 0049 copyDSC 0058DSC 0028DSC 0030DSC 0031DSC 0033DSC 0036

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.