Ponad 2 mln 850 tys. złotych z RPO WŚ na lata 2014-2020 pozyskał powiat skarżyski na działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. W czwartek, 28 maja starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisali umowę, z przedstawicielami zarządu województwa świętokrzyskiego – marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik, przyznającą powiatowi dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”. Bezpośrednim wsparciem unijnym zostaną objęte 54 placówki z terenu 4 gmin powiatu skarżyskiego wymagające doposażenia w sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do ochrony pracowników.

Powiat skorzystał z możliwości pozyskania środków w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski naboru wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Złożył wniosek na realizację ponad trzy milionowego projektu pt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” i otrzymał ponad 2,8 mln zł dofinansowania na jego realizację. Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych w szczególności ochrony zdrowia, usług publicznych poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19. Zaplanowane przez powiat skarżyski w projekcie działania obejmą wsparciem osoby zaangażowane w świadczenie usług zdrowotnych i społecznych, personelu medycznego szczególnie z obszaru wysokiego ryzyka, narażonych znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią oraz mieszkańców powiatu skarżyskiego.

- To bardzo istotna pomoc, dla jednostek i placówek z terenu powiatu skarżyskiego. Wszystkie formy wsparcia, które pozwalają na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii, są bardzo potrzebne. Cieszę się, że udało nam się pozyskać prawie 3 mln złotych na zwalczanie Civid-19. Dziękuję pracownikom starostwa, którzy w ekspresowym tempie przygotowali wniosek o dofinansowanie. Dziękuję także Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przyznane wsparcie – mówi starosta Artur Berus.    

W ramach projektu wsparcie otrzyma 54 podmiotów z terenu powiatu skarżyskiego, w tym 14 z terenu gminy Bliżyn, 6 z gminy Łączna, 10 z Miasta i Gminy Suchedniów, 16 z gminy Skarżysko-Kamienna oraz 7 jednostek powiatowych i starostwo powiatowe. Pomoc trafi więc do szpitala, jednostek ochrony zdrowia, szkół, przedszkoli, ośrodków specjalnych, ośrodków pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, urzędów gminnych, ochotniczych straży pożarnych oraz starostwa. Pracownicy oraz personel tych podmiotów, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, zaopatrzeni zostaną w środki i materiały ochrony osobistej jak maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, okulary, buty ochronne oraz produkty do dezynfekcji. Ponadto jednostki służby zdrowia otrzymają potrzebny sprzęt medyczny jak m.in. sterylizator parowy, generatory ozonu, leżanki do izolatek oraz autoklaw na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Te działania w dalszej perspektywie powinny przyczynić się do ograniczenia występowania ognisk epidemicznych COVID-19 na obszarze powiatu skarżyskiego, a także wpłynąć bezpośrednio na jakość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość całego projektu wynosi 3.353 636,47 zł. Pozyskane dofinansowanie unijne stanowi 85% wartości projektu czyli 2.850 591,00 zł, a 15% wkład własny powiatu skarżyskiego to koszt rzędu 503 045,47 zł.                        

Projekt pt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i zgodnie z podpisana umową realizowany będzie do 31 grudnia br.    

umowy UMWŚ 1umowy UMWŚ 2

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.