KOMUNIKAT PUP

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS – COV-2

na dzień 24.03.2020 r.

I. W związku z obecną sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie Covid – 19, zwaną powszechnie koronawirusem, zalecamy:

 1. rejestrację w PUP przez Internet.

Ważne! Przy rejestracji częściowej niepotrzebny jest podpis kwalifikowany i profil zaufany Poniżej link do filmu instruktażowego:
https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY
Link do rejestracji elektronicznej:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=26100#/panelOgolny

 1. kontakt z Doradcami Klienta z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu (email, telefon)

II. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej:

 1. Informuje, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania wstrzymuje nabór i realizację wniosków w sprawie wszystkich usług i instrumentów rynku pracy.
 2. Zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi doradcami do spraw koniecznych i pilnych. Zachęcamy do konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem  poczty elektronicznej  -  do odwołania;
 3. Informuje, że zgodnie z pismem znak DRP-V.070.4.5.2020.SK z dnia 12 marca 2020 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, że: „każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Biorąc pod uwagę powyższą informację zwracamy się z prośbą o powstrzymanie się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Możliwe są dwie ścieżki postępowania:

3.1 Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

3.2 Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i złożenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

 1. gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: „Wniosku o przyznaniei wypłatę dodatku aktywizacyjnego", „Wniosku
  o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia". W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych
  z wyrejestrowaniem m.in.: „Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia", „Zgłoszenia podjęcia pracy", „Zgłoszenia rozpoczęcia /wznowienia działalności gospodarczej" i „Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej". Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urzędy pracy, a także
  z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy
  w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl).

III. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamienne od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych.

 1. Wyłączenie z bezpośredniej obsługi interesantów w budynku  PUP Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 105, osoby nie będące pracownikami PUP Skarżysko-Kamienna nie będą mogły wejść do budynku  i pomieszczeń PUP.
 2. Obsługa odbywać się będzie m.in.:  drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą usług elektronicznych.

Przez internet można m.in.:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna ( rejestracja internetowa ) – https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=26100#/panelOgolny (Szczegółowa informacja zawarta została w Komunikacie nr 2),
 • zgłosić ofertę pracy,
 • przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • znaleźć ofertę pracy,
 • przesłać pismo do urzędu poprzez platformę ePUAP - adres sktytki: /PUPSkarzysko/SkrytkaESP
 • przesłać e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  bezpośrednio z pracownikami merytorycznymi PUP Skarżysko-Kamienna pod numerami tel.: Wykaz telefonów do pracowników PUP
Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których dostępne będą podstawowe informacje:
41 2517-330 Instrumenty Rynku Pracy (m.in. staże, dotacje, prace interwencyjne)
41 2517-341 Promocja Zatrudnienia (m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, KFS)
41 2517-370 Pośrednictwo Pracy (oferty pracy, zatrudnianie cudzoziemców)
41 2517-386 Rejestracja osób bezrobotnych
41 2517-360 Dział finansowo-księgowy
41 2517-300 Centrala 41 2517-306 fax
41 2517-305 Sekretariat PUP

 1. Dokumenty można również składać poprzez wrzucenie do pojemnika ustawionego przy wejściu do urzędu od ulicy 1 Maja 105. Dokumenty należy włożyć do koperty, udostępnionej przy pojemniku. Na  kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.
 2. W wyjątkowych  i PILNYCH sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i za zgodą Dyrektora PUP, dopuszcza się możliwość wejścia do siedziby PUP.
 3. Osoby powracające z zagranicy objęte kwarantanną nie będą przyjmowane.
 4. Osoby z widocznymi objawami przeziębienia, kataru i kaszlu nie będą przyjmowane.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 23 marca 2020 r. wprowadza:

 1. Zmiany w godzinach pracy PUP w Skarżysku-Kamiennej tj.: 7:15 – 14:30.
 2. Obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w tym pracowników. Pomiar termometrem bezdotykowym przeprowadzają wyznaczeni pracownicy, posiadający przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Zakaz wpuszczania do budynku PUP osób, które odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała.
 4. Zakaz wpuszczania do budynku PUP osób, u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 37,5oC i powyżej.
 5. Zalecenie dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym, udostępnionym przy wejściu.

Dane do kontaktu:

www.skarzysko.praca.gov.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Centrala: 041 25-17-300, faks 041 25-17-306

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.


Roman Białek, Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna 24.03.2020 r.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30