KOMUNIKAT PUP copy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 24 marca 2020 r. wszystkie osoby wchodzące do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w tym pracownicy, zostaną poddani obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Pomiar termometrem bezdotykowym przeprowadzą wyznaczeni pracownicy, posiadający przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do budynku PUP nie zostaną wpuszczone osoby:

  • które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała,
  • u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 37,5 st. C i powyżej.

Po wejściu do PUP zaleca się interesantom dezynfekcję rąk środkiem dezynfekcyjnym, udostępnionym przy wejściu.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30