Powiat skarżyski zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, wykonawców prac geodezyjnych, projektantów, inwestorów oraz inne zainteresowane podmioty do korzystania z nowo utworzonego Geoportalu Powiatu Skarżyskiego, czyli strony internetowej świadczącej usługi przeglądania danych przestrzennych. Geoportal ten umożliwia w szczególności powszechny i nieodpłatny dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu skarżyskiego, a także dostęp w trybie chronionym czyli niepublicznym do usług sieciowych oraz materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.

Jak informuje naczelnik wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dariusz Chojnacki Geoportal Powiatu Skarżyskiego w trybie publicznym w szczególności umożliwia powszechny i nieodpłatny dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu skarżyskiego. Prezentowane są w nim dane referencyjne, jakimi są na przykład: działki ewidencyjne, użytki gruntowe czy elementy mapy ewidencyjnej.

- Popularnością cieszy się budowa geoportali z interaktywną obsługą wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – jest to dostęp w trybie chronionym (niepublicznym). Geoportal Powiatu Skarżyskiego daje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną – wyjaśnia naczelnik Chojnacki dodając, że w trybie chronionym (niepublicznym) udostępniane są między innymi dane osobowe.

Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych należy złożyć wniosek o utworzenie konta w systemie informatycznym Geoportal Powiatu Skarżyskiego. We wniosku winna być wskazana podstawa prawna żądania udzielenia dostępu. Natomiast przyznanie uprawnień w zakresie dostępu w trybie chronionym (niepublicznym) polega na wprowadzeniu do niego dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora (loginu), hasła, zakresu dostępu do danych i możliwości do wykonania operacji w ramach udostępnionych modułów. Uprawnienia te przyznawane są przez Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na okres 2 lat.

Geoportal Powiatu Skarżyskiego dostępny jest pod adresem http://skarzysko.geoportal2.pl.

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z Geoportalu Powiatu Skarżyskiego zostały zawarte w Zarządzeniu nr 14/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2020 w sprawie Geoportalu Powiatu Skarżyskiego. Zarządzenie to dostępne jest Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0050DSC 0053DSC 0056 copy

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30