W piątek 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele zarządu powiatu - wicestarosta Artur Berus, członek Anna Leżańska i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisali z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim umowę dotacyjną na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika". Inwestycja ta otrzymała wsparcie rządowe z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie blisko 1 miliona złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi prawie 2 mln 125 tys. zł.

Wicestarosta Artur Berus dziękując Wojewodzie za przyznaną dotację podkreślił, iż przebudowa ul. Zagórskiej, w ostatnich trzech latach, jest już kolejną inwestycją realizowaną przez Powiat Skarżyski z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

- Warto przypomnieć, że w ramach tego programu wykonaliśmy bardzo długo wyczekiwane przez mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej ulice - Wiejską, Szydłowiecką, Paryską oraz Ponurego - zaznacza wicestarosta A. Berus.

W tym roku w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 województwo dofinansuje łącznie 71 zadań drogowych w powiatach i gminach świętokrzyskiego, na co przeznaczy 40.822.219 zł.

- Na obecną chwilę podpisaliśmy już 47 umów z czego 17 na drogi powiatowe i 30 na drogi gminne. Samorząd Powiatu Skarżyskiego, w ramach tego programu, obok przebudowy ul Zagórskiej w Suchedniowie realizuje w tej chwili jeszcze jedno zadanie - przebudowę I etapu drogi relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec na terenie gminy Skarżysko Kościelne - informował podczas podpisania umowy dotacyjnej wicewojewoda Andrzej Bętkowski zaznaczając, iż województwo przeznacza także środki (w ramach rezerwy MSWiA) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Jak podkreśla natomiast Anna Leżańska, członek zarządu powiatu przebudowa ul. Zagórskiej to inwestycja realizowana przez Powiat Skarżyski w partnerstwie, przy współudziale finansowym czterech podmiotów - Województwa Świętokrzyskiego (985 028,00 zł), Miasta i Gminy Suchedniów (160 000,00 zł), Nadleśnictwa Suchedniów (500 000, zł) oraz firmę MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa (20 000,00 zł). Powiat na ten cel przeznaczył ze swojego budżetu kwotę w wysokości 444 861,59 zł.

Przypomnijmy: "Przebudowa ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika" to inwestycja realizowana przez Powiat Skarżyski przy współudziale finansowym czterech podmiotów - Województwa Świętokrzyskiego (985 028,00 zł), Miasta i Gminy Suchedniów (160 000,00 zł), Nadleśnictwa Suchedniów (500 000, zł) oraz firmę MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa (20 000,00 zł). Powiat na ten cel przeznaczył ze swojego budżetu kwotę w wysokości 444 861,59 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku blisko 950 metrów (od wiaduktu do granicy z lasem). Ulica zostanie poszerzona do 5,5 m. Ponadto wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, a pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Inwestycja zakłada również wykonanie zjazdów na posesje wraz z przepustami, wykonanie rowów przydrożnych, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie poziome i pionowe, obsiew trawą oraz budowę 33 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie przebudowy planuje się do końca września bieżącego roku.

DSC 2032DSC 2029DSC 2046

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.