W poniedziałek 16 lipca dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Leszek Lepiarz w obecności wicestarosty Artura Berusa, reprezentującego organ założycielski jakim jest dla szpitala Powiat Skarżyski, podpisał umowę na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Umowa z wykonawcą - warszawską firmą HELI FACTOR SP. Z O.O. opiewa na ponad 997 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem prace związane z budową lądowiska mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Lądowisko dla śmigłowców budowane będzie w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Zdrowia. Projekt obejmuje budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny. Na ten cel Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał prawie 2 miliony złotych dofinansowania.

- Koszt całego projektu to ponad 2 mln. złotych z czego na budowę lądowiska, zgodnie z podpisana dziś umową szpital wyda blisko 1 mln. złotych - informuje dyrektor szpitala Leszek Lepiarz, podkreślając jednocześnie iż powstanie lądowiska będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjentów jeśli chodzi o przypadki nagłe.

Satysfakcji z podpisania umowy na budowę dla szpitala lądowiska nie kryje także wicestarosta Artur Berus, który zaznacza, iż mimo niedowierzania wielu osób, szpital skarżyski złożył do ministerstwa odpowiedni wniosek, spełnił kryteria i wymogi merytoryczne projektu, dzięki czemu uzyskał dofinansowanie na realizację tej znaczącej inwestycji, która nie tylko usprawni pracę SOR ale także pozwoli wypełnić szpitalowi wymogi prawne związane z właściwą obsługą pacjentów.

- Jestem bardzo zadowolony, że dziś mogliśmy podpisać umowę na budowę lądowiska. Jest to bowiem bezwzględny wymóg Ministerstwa Zdrowia, gdyż zgodnie z rozporządzeniem od stycznia 2021 roku, aby móc kontraktować Szpitalne Oddziały Ratunkowe, szpital musi mieć lądowisko. I nasz szpital takie lądowisko mieć będzie - mówi wicestarosta A. Berus. Jako samorząd powiatu na ten moment wsparliśmy tę inwestycję poprzez zakup działki za ponad 100 tys. zł. Myślę, że to nie będzie jedyne nasze wsparcie, chcemy bowiem wesprzeć szpital także w zakupie sprzętu medycznego - dodaje wicestarosta.

Zakres inwestycji obejmuje budowę całodobowego lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przystosowaniem istniejącego terenu objętego inwestycją do wykonania operacji lądowiska i startu śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przystosowaniem dojazdów i miejsc postojowych dla karetek obsługujących lądowisko. W związku z tym, iż lądowisko znajdować się będzie na działce powiatowej usytuowanej pomiędzy OLK a szpitalem powiatowym, powiązane będzie komunikacyjnie ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym poprzez istniejący układ dróg i ulic. Jak zapewnia dyrektor ZOZ Leszek Lepiarz czas dowozu pacjenta z lądowiska do szpitala nie przekroczy 5 min.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie, podpisanej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej a wyłonioną w drodze przetargu warszawską firmą HELI FACTOR SP. Z O.O., prace związane z budową lądowiska mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Jak informuje prezes zarządu HELI FACTOR SP. Z O.O. Marcin Pudełko zanim wykonawca rozpocznie budowę lądowiska w ciągu ok. trzech tygodni musi przejść proces formalny polegający m.in. na akceptacji materiałów oraz organizacji placu budowy. Po tym okresie rozpocznie się realizacja inwestycji, na którą firma zgodnie z umową ma czas 5 miesięcy czyli do 30 listopada br.

- Termin ten obejmuje też opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lądowiska, ze wszystkimi uzgodnieniami i rejestracją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - zaznacza prezes. M. Pudełko.

Warto podkreślić, iż firma wyłoniona do budowy lądowiska jest doświadczona w realizacji tego typu inwestycji. HELI FACTOR ma już na swoim koncie kilkanaście zrealizowanych z powodzeniem lądowisk dla szpitali, dzięki czemu posiada nie tylko sprawdzone rozwiązania, ale także sprawdzone ekipy budowlane. Tylko w ostatnim miesiącu oddała do użytku trzy lądowiska - w Województwie Mazowieckim, Leżajsku i Augustowie.

W ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Zdrowia obok budowy lądowiska, szpital zakupi, w ramach przetargu, sprzęt medyczny na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Obecnie jesteśmy w trakcie przetargu na doposażenie SOR. Do 26 lipca jest termin składania ofert, więc mam nadzieję, że w sierpniu nastąpi podpisanie umów i w ciągu kolejnych trzech miesięcy nowy sprzęt trafi na oddział ratunkowy - informuje dyrektor szpitala Leszek Lepiarz.

Wartość całego projektu wynosi 2 301 957,85 zł, z czego 1 910 817,14 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych w regionach słabiej rozwiniętych. Koszt budowy lądowiska zgodnie z podpisaną umową wynosi 997.776,00 zł. Wkład własny samorządu w realizację projektu wynosi 391 140,71 złotych.

DSC 1751DSC 1777DSC 1833

 

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30