Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej została nominowana do II etapu ogólnopolskiego konkursu Top Inwestycje Komunalne 2023, jako jedna z 28 inwestycji polskich samorządów. Konkurs organizowany jest przez Portal Samorządowy i ma na celu wyróżnienie odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy. W drugim etapie konkursu obok oceny merytorycznej liczą się także głosy czytelników Portalu, dlatego też do głosowania na tę inwestycję zachęca mieszkańców powiatu skarżyskiego starosta Artur Berus.

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2023 jest wyróżnienie i promocja odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy.

- Cieszę się, że największa inwestycja drogowa w historii powiatu skarżyskiego po merytorycznej ocenie dokonanej przez członków Rady Konsultacyjnej konkursu Top Inwestycje, została nominowana do drugiego etapu konkursu. To oznacza, że nasz nowy układ komunikacyjny oraz nowy wiadukt spełnił wymagane w konkursie kryteria jak m.in. rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, funkcjonalność, nowatorstwo czy tez estetyka wykonania – mówi starosta Artur Berus.W drugim etapie konkursu obok oceny Rady Konsultacyjnej liczą się także głosy czytelników Portalu Samorządowego, dlatego też bardzo gorąco zachęcam mieszkańców naszego powiatu do głosowania na tę inwestycję – dodaje starosta.  

Konkurencja jest duża dlatego potrzebne są Państwa głosy. Głos może oddać każdy, wystarczy kliknąć na link Wiadukt nad torami kolejowymi i nowy układ komunikacyjny w Skarżysku-Kamiennej

Na daną inwestycję można zagłosować tylko jeden raz.

Głosowanie potrwa do 11 kwietnia o godz. 9:00.

Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów (klików) zostanie uhonorowana nagrodą specjalną od czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Zachęcamy Państwa do głosowania na inwestycję pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej” zrealizowaną przez Powiat Skarżyski z partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna.

układ komunikacyjny i wiadukt w Skarżysku-Kamiennej z lotu ptaka nocą ułlad komunikacyjny i wiadukt  w Skarżysku-Kamiennej z lotu ptaka nocą wiadukt w Skarżysku-Kamiennej z lotu ptaka nocą

Fot. Mariusz Busiek

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.