Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Starostwo powiatowe jako główny realizator budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej jest zadowolone z postępu prac przy tak ogromnej i trudnej inwestycji jaką jest budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego łączącego Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.

Już widać, że na całym wiadukcie została położona izolacyjna papa termozgrzewalna do podłoża betonowego. Oznacza to, że w najbliższych dniach wiadukt zostanie pokryty ostatnią warstwą bitumiczną. Od ostatniego tygodnia widoczny jest również postęp przy ciągach pieszo-jezdnych, które wraz ze ścieżkami rowerowymi zostały wykonane wzdłuż ul. Tysiąclecia i Piłsudskiego w kierunku ul. 11-go Listopada.

- Nasza inwestycja, której wiodącym realizatorem jest powiat skarżyski wraz z Zarządem Dróg Powiatowych zbliża się wielkimi krokami do projektowanego kształtu podkreśla starosta Artur Berus. - Z dnia na dzień postęp prac jest coraz bardziej widoczny - dodaje.

izolacja na wiadukcie ułożonabudowa wiaduktuprace przy budowie zintegrowanego systemu ścieżka rowerowa przy inwestycji

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.