Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego łączącego Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej wielkimi krokami zbliża się do finału. Zaawansowanie robót na wiadukcie szacuje się już na ok. 80%, również rondo turbinowe powstałe przy Alei Niepodległości jest w ostatniej fazie robót. Do wykonania pozostała jeszcze warstwy bitumiczne na wiadukcie oraz prace wykończeniowo-porządkowe.       

- Prace na największej budowie na terenie powiatu skarżyskiego dobiegają końca. Jeszcze w tym miesiącu zostanie położona ostatnia warstwa ścieralna – informuje starosta skarżyski Artur Berus. - Zgodnie z umową wykonawca ma czas do końca grudnia, ale jesteśmy dobrej myśli. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie listopada/grudnia będzie już oficjalne otwarcie nowego układu komunikacyjnego w mieście. Cieszę się z tego ogromnie, bo wszyscy odczuliśmy przez okres półtora roku brak tego wiaduktu i duże utrudnienia w dzielnicy Zachodniej i Kamiennej – dodaje starosta nie kryjąc zadowolenia z postępu prac przy największej powiatowej inwestycji.

Roboty przy budowie wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowie zintegrowanego systemu komunikacyjnego łączącego Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej są już zaawansowane na poziomie 80%. Rondo turbinowe jest w ostatniej fazie robót bitumicznych. Do zakończenia realizacji całej inwestycji pozostały jeszcze do wykonania prace na wiadukcie takie jak: ułożenie warstw bitumicznych, ułożenie żywicy na ciągach pieszo-rowerowych, wykonanie oświetlenia, zamontowanie barier, roboty porządkowe związane z zieleńcami oraz oznakowanie poziome i pionowe. Na ukończeniu jest także rondo turbinowe przy skrzyżowaniu z Al. Niepodległości.

- Zgodnie z oświadczeniami wykonawcy na ostatniej radzie budowy, do końca października mają zostać zakończone roboty bitumiczne. Wówczas pozostałyby roboty na obiekcie. Jest to montaż barier, izolacje, wykonanie warstw ścieralnych. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia terminu zakończenia inwestycji – informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż.      

Wykonawcą inwestycji jest Spółka Akcyjna Trakcja z Warszawy. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 39 mln zł. Ponad 33 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych, a pozostałą kwotę po połowie pokryją powiat skarżyski i gmina Skarżysko-Kamienna.  

Inwestycja pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej” realizowana jest przez powiat skarżyski w ramach partnerskiego projektu z gminą Skarżysko-Kamienna „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna  Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

od lewej - członek zarządu T. Bałchanowski, starosta Artur Berus, dyr. ZDP Marek czyż rozmawiają z wykonawcą inwestycji na terenie budowy  od prawej starosta Artur Berus, dyr ZDP Marek Czyż na terenie budowy wiaduktubudowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Skarżyskubudowa ronda turbinowegobudowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Skarżyskuprace przy budowie wiaduktuprace przy budowie wiaduktuprace przy budowie wiaduktuprace przy budowie wiaduktuwiadukt teren budowywiadukt - nawierzchniawiadukt - nawierzchniabudowa ronda turbinowegobudowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Skarżyskubudowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Skarżyskurondo turbinowe budowa budowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad torami

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.