Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Trwa budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego łączącego Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z harmonogramem prac firma Trakcja w miesiącach czerwiec, lipiec zrealizowała betonowanie ustroju nośnego wiaduktu, w ramach czego powstały dwie niezależne jezdnie. Budowane są także chodniki oraz montowane będą bariero-poręcze mostowe z pochwytem oddzielające chodnik od jezdni i balustrady stalowe skrajne o wysokości 130 m oraz balustrada oddzielająca ciąg pieszo-rowerowy od ciepłociągu o wysokości 120 cm. Na bieżąco realizowane są również prace związane z wykonaniem oświetlenia na obiekcie.

- Śledzimy z zainteresowaniem realizację i postęp prac przy tej największej inwestycji drogowej realizowanej przez powiat skarżyski w ramach partnerskiego projektu. Na obecną chwilę z zadowoleniem stwierdzamy, że przebiegają one bez szczególnych zakłóceń, można śmiało powiedzieć, że z dnia na dzień widać postępy – mówi członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski.

Wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi realizowane są prace drogowe na odcinku od ul. Towarowej do wiaduktu oraz na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Niepodległości, na którym powstanie rondo turbinowe. Jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż budowa ronda rozpocznie się w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

budowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatubudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatubudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatu wizytują terenbudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatu wizytują terenbudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatu wizytują terenbudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - roboty budowlanebudowa wiaduktu nad torami - przedstawiciele powiatu wizytują terenbudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad toramibudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowy

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.