Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Trwa rozbudowa układu komunikacyjnego połączona z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej. Wykonawca - firma Trakcja rozpoczęła kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentów sieci trakcyjnej. W czwartek, 1 lipca zaawansowanie prac na budowie sprawdzali, podczas gospodarskiej wizyty, starosta Artur Berus i dyrektor ZDP Marek Czyż. Jak zauważył starosta Artur Berus nie jest to jedyna inwestycja drogowa jaką powiat skarżyski będzie realizować w tym roku.   

Prace przy inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej trwają nieprzerwanie. Obecnie prowadzone są roboty na ternach kolejowych. W czwartek, 1 lipca na teren budowy wjechała palownica - specjalistyczna maszyna, której głównym zadaniem jest wbijanie w podłoże betonowych pali służących jako fundament do mocowania słupów sieci trakcyjnej.

- Rozbudowa układu komunikacyjnego i budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku nie jest jedyną inwestycją realizowaną i nadzorowaną przez powiat skarżyski w tym roku. Zaplanowaliśmy jeszcze trzy inwestycje drogowe w naszych gminach. Za ok. 4 mln chcemy wyremontować nasze drogi w miejscowościach - Ubyszów, Występa i Klonów - zaznacza starosta Artur Berus, który wspólnie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Markiem Czyżem roboczo wizytował trwającą od kwietnia br. inwestycję. Wizyta gospodarska miała na celu skontrolowanie stanu zaawansowania prac przy budowie wiaduktu.

Jak poinformował kierownik budowy firmy Trakcja S.A. Jacek Kolanowski od około dwóch tygodni na terenie PKP pod wiaduktem, firma usuwa kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym , co jest niezbędne do przygotowania terenu do rozpoczęcia wszelkich robót fundamentalnych. Już został przełożony kozioł oporowy na torze bocznicowym. W nadchodzącym tygodniu przewidziane jest wbijanie ścianek szczelnych, zabezpieczających konstrukcje pod ciepłociąg. Rozpoczęte zostaną także roboty związane z przebudową gazociągów oraz kontynuowane będą prace przy sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego. W najbliższych dniach wykonywane będą drogi dojazdowe pod palownice w rejonie fundamentów.

wizyta na terenie budowy wiadukturobotnicy pracują przy palownicyskładanie maszyny po wykonanej pracypalownica na torach