Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Rusza kolejny etap realizacji inwestycji związanej z rozbudową układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej. W poniedziałek, 7 czerwca Sekcja Eksploatacji PKP w Skarżysku-Kamiennej, po uzgodnieniu regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego, przekazała wykonawcy - firmie Trakcja S.A. Warszawa plac budowy pod realizację zadania „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami kolejowymi”. Przekazany plac obejmuje odcinek linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków przebiegający przez Skarżysko.

W trakcie spotkania strony ustaliły zakresy prac i warunki korzystania z terenu, którego właścicielem jest PKP. Ustalenia zostały zatwierdzone podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.

Okres prowadzonych robót w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy na terenie kolei przewiduje się od 7 czerwca 2021 do końca 2022 r.    

Jak informuje kierownik budowy firmy Trakcja S.A.  Jacek Kolanowski w pierwszej kolejności zostaną usunięte kolizje z nowo projektowanym wiaduktem tj. przestawienie słupów trakcyjnych, przełożenie kabli teletechnicznych i elementów sterowania ruchem. Pozwoli to na budowę konstrukcji wspornej pod ciepłociąg. Po przełożeniu ciepłociągu wykonawca będzie mógł przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu.

W przekazaniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele Inwestora (Powiatu Skarżyskiego) – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, Kierownik sekcji inwestycji ZDP Stanisław Zięba;
  • przedstawiciele wykonawcy (Trakcja S.A.) – kierownik budowy Jacek Kolanowski, kierownik robót mostowych Paweł Kaca;
  • przedstawiciele PKP S.A. – kierownik rejonu Radom Janusz Sieczka (PKP Energetyka), kierownik obszaru Jan Paciej (PKP TELKOL);
  • przedstawiciele użytkownika (ISE Skarżysko-Kamienna) – Grzegorz Szumielewicz, Piotr Sukiennik; inspektor nadzoru - Paweł Osiecki;
  • inspektor nadzoru robót drogowych - Krzysztof Grosicki.

budowa wiaduktu rada budowy ocenia postęp prac rada budowy ocenia postęp prac wykonawca omawia zakres prac na terenie kolei tory kolejowe pod wiaduktemprzekazanie terenu kolei pod inwestycję przekazanie terenu kolei pod inwestycję tory kolejowe w Skarżysku-Kamiennej przekazanie terenu kolei pod inwestycję - planyprzekazanie terenu kolei pod inwestycję - omawianie planów dokumentacji