Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

We wtorek, 16 marca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przy udziale m.in. członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego, dyrektora ZDP Marka Czyża oraz przedstawicieli Firmy „Trakcja” S.A. odbyło się kolejne cotygodniowe posiedzenie Rady Budowy przy inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej”.

W trakcie spotkania zostały poruszone sprawy związane z bieżącymi pracami prowadzonymi przy realizacji inwestycji. Omówiono m.in. kwestie dotyczące przebudowy linii energetycznej i oświetlenia, a także postęp prac związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu.

Przedstawiciele wykonawcy, Firmy „Trakcja” S.A. poinformowali inwestora, iż z uwagi na konieczność opracowania dodatkowego planu tymczasowej zmiany organizacji ruchu związanego z wejściem na drogę krajową, planowane na 24 marca zamknięcie wiaduktu zostanie przesunięte najprawdopodobniej na kwiecień, tuż po świętach wielkanocnych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż zobowiązał Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie gotowości wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dwa tygodnie przed planowanym zamknięciem wiaduktu.    

W posiedzeniu uczestniczyli: członek zarządu powiatu skarżyskiego Tadeusz Bałchanowski,  dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, pracownicy sekcji inwestycji ZDP – kierownik Stanisław Zięba i inspektor Krzysztof Karpeta, przedstawiciele Firmy „Trakcja” S.A. – Radosław Piska, Jacek Kolanowski i Michał Szcześniak, przedstawiciele Spółki EMPOR Sp. z o.o. – Piotr Perczak i Marek Jagiełło, inspektor nadzoru robót drogowych Krzysztof Grosicki oraz Jan Domagała prowadzący nadzór robót elektrycznych.

posiedzenie rady budowyczłonek zarządu powiatu i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych podczas rady budowyuczestnicy posiedzenia rady budowy uczestnicy posiedzenia rady budowy członek zarządu Tadeusz Bałchanowski i dyrektor ZDP Marek Czyż