Powiat skarżyski jako jedyny w województwie świętokrzyskim przystąpił do realizacji dwóch projektów w ramach edukacji włączającej : „Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej” (SCWEW) i „Centra Informacyjno- Doradcze Dla Osób z Niepełnosprawnością”(CIDON). Ośrodek Wsparcia i Testów powstał przy (SCWEW) w  ramach programu Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Centra Informacyjno-Doradcze Dla Osób z Niepełnosprawnością” (CIDON)” w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Ośrodek bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów, którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego, a także asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

             Sprzęt można wypożyczyć bezpłatnie z możliwością przedłużenia terminu. Do tej pory osoby z niepełnosprawnościami decydując się na zakup sprzętu nie miały możliwości jego przetestowania. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej opcji muszą zgłosić się do Ośrodka Wsparcia i Testów lub do oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

             Jak podkreśla Marcin Kruk – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej oraz lider SCWEW, ,,OWiT ma promować
i zachęcać osoby z niepełnosprawnościami do stosowania technologii asystujących - wspomagających w codziennym funkcjonowaniu. Technologie te ułatwiają komunikowanie się, dostęp do informacji, naukę, pracę, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, dbałość o zdrowie, a co za tym idzie samodzielność i zaradność. Ośrodek Wsparcia i Testów w Skarżysku - Kamiennej jest jednym z pierwszych takich miejsc. Pracownicy prezentują nowe rozwiązania wspierające, pomagają w doborze odpowiedniej technologii dostosowanej do indywidualnych potrzeb, prowadzą instruktaż, jak korzystać z danej technologii. To co szczególnie istotne, osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć
i testować sprzęt, urządzenia, oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie technologii
w warunkach domowych, a usługi doradcze oraz wypożyczenie są bezpłatne”.

            Celem działania OWiT w Skarżysku-Kamiennej jest zwiększanie, podtrzymywanie
oraz poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością  poprzez nieodpłatne:

- prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących;
-  świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;

-  prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami
w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

- wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby
z niepełnosprawnościami;

- świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

 Kto może skorzystać ze wsparcia OWiT?

-  osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);

- osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

Termin realizacji  projektu: 20 października 2021 r. - 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość projektu: 1 500 328,50 PLN

Dofinansowanie/wartość procentowa: 1 500 328,50 PLN

111

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.