Jednym z zaplanowanych działań w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest realizacja kampanii społecznej wspierającej rozwój włączającej społeczności lokalnej. Okazją do zrealizowania tego zadania był Międzypokoleniowy marsz Nordic Walking – BEZ BARIER, który odbył się 13.06.2022 r.

To już kolejna kampania społeczna zrealizowana przez zespół SCWEW. Przedsięwzięcie miało miejsce na placu Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, gdzie uczestnicy akcji wspólnie przemierzyli zaplanowaną wcześniej trasę. Podczas części integracyjnej przedstawiciele SCWEW przybliżyli zgromadzonym informacje dotyczące projektu, cele kampanii oraz założenia edukacji włączającej. Kampania skierowana była do społeczności lokalnej. Miała na celu zaprezentowanie informacji na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, poszerzenie świadomości dotyczącej zróżnicowanych potrzeb oraz przybliżenie aspektów związanych z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego.

Promocja SCWEW cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników marszu. Po raz kolejny akcja związana z kampanią była okazją do podzielenia się sukcesami oraz dotychczasowymi osiągnięciami ze społecznością lokalną. Podsumowaniem działania będzie stworzenie spotu reklamowego. Więcej informacji wkrótce.

287806282 130811796286561 7752649867111611185 n287946984 130811959619878 7300228999519264576 n287955464 130811836286557 1323753521384566424 n

Źródło: http://www.zpewskarzysko.pl

loga

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.