Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór

na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny). Spotkania konsultacyjne odbywać się będą

w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia kilku specjalistów do realizacji zadania. W jednej placówce będą realizowane 3 godziny konsultacji. O rodzaju przydzielonych poszczególnym specjalistom placówek i ich liczbie- decyduje ogłaszający po zakończeniu i rozstrzygnięciu naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV, list motywacyjny winny być własnoręcznie podpisane

 i złożone w terminie do dnia 21 września 2021 r.  pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na specjalistę w zakresie tworzenia IPET”

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne , tj.  list motywacyjny , CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Czas realizacji zadania od 27 do 30 września 2021 roku.

Kryterium wyboru- kwalifikacje specjalistów.

Forma zatrudnienia- umowa zlecenie.

Kwota brutto 40 zł/h.

Placówki do których program jest dedykowany:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów

5. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna

7. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna

8. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne

9. Publiczne Przedszkole w Jagodnem, Jagodne 138, 27-220 Mirzec

pdfnabór.pdf863.51 KB

docoświadczenia-do-celow-rekrutacji_SP-1.doc117.5 KB

docklauzula_do_procesu_rekrutacji_akt_1.doc112.5 KB

docxkw.docx75.45 KB

 Obraz1

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.