W dniu 30 maja 2023 roku w sali konferencyjnej przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora oświaty, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadziła Irmina Stochmal-Buczek pełniąca w projekcie funkcję Koordynatora Wsparcia Międzysektorowego. Cele, znaczenie i założenia projektu przedstawiła dr hab. Stanisława Byra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego podkreśliła istotę znaczenia projektu w zakresie budowy wsparcia międzysektorowego. Podziękowała również przedstawicielom gmin powiatu skarżyskiego za przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie.
Irmina Stochmal-Buczek przedstawiła zakres realizacji projektu w powiecie skarżyskim podkreślając, iż Powiat Skarżyski jest jednym z 36 powiatów w kraju oraz jedynym w województwie świętokrzyskim powiatem realizującym ww. projekt. W powiecie skarżyskim przebadano ponad 640 dzieci i uczniów w 14 placówkach oświatowych na terenie gmin powiatu skarżyskiego.
Przy współpracy z gminami po raz pierwszy zostały przeprowadzone działania mające na celu stworzenie mapy zasobów powiatu z sektora oświaty, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.
W ramach dobrych praktyk została utworzona na stronie powiatu zakładka „Wsparcie dzieci i rodzin w Powiecie Skarżyskim”, gdzie zamieszczony został wykaz instytucji, podmiotów i organizacji udzielających wsparcia dzieciom i rodzinom na terenie powiatu skarżyskiego. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany na podstawie przesyłanych zgłoszeń przez odpowiednie podmioty udzielające wsparcia. Obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych instytucji zostali zachęceni do zamieszczenia wykazu na swoich stronach internetowych, jak również do wywieszenia w swoich instytucjach plakatu z kodem QR, stanowiącym szybki dostęp do wykazu.
Marzena Sala pełniąca funkcję Koordynatora Instytucji Koordynującej omówiła budowę Modelu Wsparcia Międzysektorowego przedstawiając skład Zespołu Koordynacji Zasobów, który tworzą przedstawiciele m.in. instytucji oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.
Marzanna Łasek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Paweł Włosek prezes Stowarzyszenia Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej członkowie zespołu podzielili się swoimi spostrzeżeniami dot. wsparcia międzysektorowego, jednocześnie podkreślając jego istotę i znaczenie. Dorota Nowak-Małek - Koordynator ds. badań dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 roku życia, omówiła nowe standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przedstawiła wyniki obserwacji wskazując obszary wymagające oddziaływań na poziomie żłobków, placówek przedszkolnych i w środowisku domowym.
Mirosława Tarasek – Koordynator ds. badań uczniów przedstawiła nowy model międzysektorowego wsparcia skierowanego do ucznia i jego rodziny wypracowany w oparciu
o diagnozę funkcjonalną.

Na zakończenie spotkania wręczone zostały podziękowania dla placówek, które zaangażowały się  w działania projektowe w ramach Modelu Wsparcia Międzysektorowego.

OP3B5876OP3B5885OP3B5886OP3B5891OP3B5892OP3B5896OP3B5897OP3B5905OP3B5910OP3B5917OP3B5919OP3B5922OP3B5927OP3B5932OP3B5935

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.