Powiat Skarżyski wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej jako realizatorzy zadania pn: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” rozpoczęli kolejny etap projektu polegający na wypracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.

W dniu 22 lutego 2023 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będącej Instytucją Koordynującą odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące współpracę międzysektorową. W spotkaniu zorganizowanym przez Koordynatora Instytucji Koordynującej oraz Koordynatora Wsparcia Międzysektorowego udział wzięli przedstawiciele niżej wymienionych instytucji z terenu powiatu skarżyskiego działających na  rzecz dziecka, ucznia i rodziny:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

- Gminny Ośrodek Pomocy w Skarżysku Kościelnym

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

- Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

- Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

- Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO w Skarżysku-Kamiennej

- Zespół ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Do współpracy zaproszeni zostali również przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Wszyscy przedstawiciele zaproszonych instytucji tworzyć będą Zespół Koordynacji Zasobów, który będzie skupiał i koordynował zasoby na terenie powiatu z sektora oświaty, zdrowia i pomocy społecznej. Zadaniem Zespołu będzie również określanie procedur i dostosowywanie ich do pojawiających się potrzeb w środowisku lokalnym. Zespół Koordynacji Zasobów będzie miał za zadanie tworzenie aktywnego partnerstwa na lokalnych zasobach.

Planowane jest stworzenie i aktualizowanie w ramach potrzeb na stronie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej bazy informacji o dostępnych na terenie powiatu  skarżyskiego zasobach instytucjonalnych, osobowych oraz formach wsparcia dziecka, ucznia i rodziny w sektorze oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom instytucji za chęć współpracy.

jasny male logo 1 2niebieski male logo 1 1image000000 1image000000 2image000000 3image000000

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.