Szanowni Państwo informujemy, że ukończyliśmy I etap badań w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej”. Zakończyliśmy badania skriningowe dzieci od 6 m-ca do 6 lat oraz badania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę. Szczególne podziękowania dla  szkół i placówek uczestniczących w projekcie oraz osób przeprowadzających badania wśród dzieci i uczniów.

Rozpoczynamy II etap projektu polegającego na wdrożeniu Modelu Wsparcia Międzysektorowego!!!

US ProgramMEN logosy

Tekst- Irmina Stochmal- Buczek

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.